skip to Main Content

Filter by

UNIVERSIDADES

O Grao en Arquitectura Técnica e as súas variantes pódese estudar en 24 universidades diferentes de 13 comunidades autónomas de España. No seguinte mapa interactivo poderás coñecer as principais características de cada universidade, a metodoloxía e os plans de estudo. Ademais, poderás filtrar as universidades por comunidades autónomas e por nome da titulación.

Filtrar por comunidade autónoma

Filtrar por grao

Universidad Jaume I

O Grao en Arquitectura Técnica da Universitat Jaume I caracterízase por que a docencia está estruturada por proxectos mediante a actividade “proxecto dirixido”, na cal o alumnado, organizado en grupos, realiza un proxecto integrador de todas as materias do curso.

Amais da aplicación dos coñecementos adquiridos nas materias a un caso real, nesta actividade adquírense outras habilidades, como o traballo en equipo, as presentacións orais, ou mesmo a realización de páxinas web e a difusión do traballo nas redes sociais.

A docencia está moi aplicada ás novas necesidades da futura profesión, con especial atención á restauración, a rehabilitación enerxética e a internacionalización.

Permite obter o duplo título internacional de Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Edile-Architettura (Università degli Studi di Pavia, en Italia) e o Grao en Arquitectura Técnica (da UJI) cunha duración total de cinco cursos.

 

  Máis Información

Grao en Arquitectura Técnica

Castelán

60 prazas

Castellón de la Plana

Presencial

Mañá e tarde

PRIMEIRO CURSO  Créditos
Fundamentos Físicos Aplicados á Edificación 6
Fundamentos Matemáticos Aplicados á Edificación 6
Xeometría Descritiva 6
Inglés 6
Fundamentos Físicos Aplicados á Edificación II 6
Estruturas I: Mecánica e Resistencia de Materiais 6
Expresión Gráfica Aplicada ás Construcións Arquitectónicas 6
Métodos Numéricos e Estatística 6
Construción I: Fundamentos 6
Materiais de Construción 6
SEGUNDO CURSO
Administración de Empresas 6
Construción II: Estruturas de Formigón 6
Estruturas II: Estruturas en Edificación 6
Expresión Gráfica Aplicada ás Construcións Arquitectónicas II 6
Materiais de Construción II: Conglomerantes e Conglomerados 6
Dereito da Edificación 6
Construción III. Estruturas de Aceiro e Madeira 6
Estruturas III. Formigón Armado e Cimentacións 6
Materiais de Construción III: Metais, Madeiras e Mixtos 6
Topografía e Implantacións 6
TERCEIRO CURSO
Construción IV: Cubertas e Muros 6
Construción V: Fachadas e Divisións 6
Xestión e Control da Calidade en Edificación 6
Instalacións de Fluídos 6
Instalacións de Fluídos 6
Instalacións Electrotécnicas 6
Xestión de Recursos Humanos e Técnicos en Edificación 6
Prevención de Riscos Laborais en Edificación 6
Xestión do Proceso de Produción en Edificación 6
Xestión Económica das Obres de Edificación 6
Proxectos Técnicos de Edificación I 6
CUARTO CURSO
Xestión Urbanística e Financeira, Valoracións e Taxacións 6
Materiais Cerámicos de Revestimento 6
Exercicio Profesional 6
Sistemas Avanzados de Representación Gráfica Arquitectónica 6
Proxecto de Fin de Grao 12
Proxectos II. Conservación e Mantemento 6
Prácticas Externas 12
Iniciativa Empresarial 6
Diagnóstico e Intervención en Edificios Existentes 6
Rehabilitación Enerxética en Edificación 6
Back To Top