skip to Main Content

Filter by

UNIVERSIDADES

O Grao en Arquitectura Técnica e as súas variantes pódese estudar en 24 universidades diferentes de 13 comunidades autónomas de España. No seguinte mapa interactivo poderás coñecer as principais características de cada universidade, a metodoloxía e os plans de estudo. Ademais, poderás filtrar as universidades por comunidades autónomas e por nome da titulación.

Filtrar por comunidade autónoma

Filtrar por grao

Escuela Politécnica Superior (UIB)

O Grao en Edificación da Universitat de les Illes Balears habilítate para exercer a profesión de arquitecto técnico. O centro educativo inclúe a posibilidade de facer programas de intercambio e mobilidade, para cursar estudos noutra universidade española, na Unión Europea ou en todo o mundo.
Ademais, poderás realizar prácticas ou tarefas de voluntariado no ámbito da cooperación universitaria ao desenvolvemento en países empobrecidos, a través dos programas de cooperación ao desenvolvemento xestionados pola Oficina de Cooperación ao Desenvolvemento e Solidariedade (OCDS).

 

  Máis Información

Grao en Edificación

Castelán e catalán

65 prazas

Palma de Mallorca

Presencial

Mañá e tarde

PRIMEIRO CURSO Créditos
Álxebra 6
Cálculo 6
Sistemas de Representación do Espazo 6
Mecánica 6
Construción I. Historia da Construción 6
Aplicacións Estatísticas 6
Fundamentos de Instalacións 6
Expresión Gráfica en Edificación 6
Materiais I 6
Economía e Empresa 6
SEGUNDO CURSO
Debuxo Asistido por Ordenador 6
Estruturas I 6
Instalacións I 6
Materiais II 6
Construción II 6
Construción III 6
Estruturas II 6
Implantacións e Topografía 6
Materiais III 6
Dereito 6
TERCEIRO CURSO
Organización e Equipos de Obra 6
Medicións, Orzamentos e Valoracións I 6
Prevención e Seguridade 9
Sustentabilidade 3
Instalacións II 6
Medicións, Orzamentos e Valoracións II 6
Estruturas III 6
Construción IV 6
CUARTO CURSO
Patoloxía 6
Control de Calidade 6
Proxectos Técnicos 9
Xestión 3
Xeotecnia e Cimentacións 6
TFG 18
MATERIAS OPTATIVAS
Ampliación de Estruturas 6
Coordinación de Seguridade en Obra 6
Proxectos de Rehabilitación 6
Construción Tradicional 6
Fundamentos do Deseño 6
Levantamento Arquitectónico con Novas Tecnoloxías 6
English for Engineering 6
Prácticas Externas II de Enxeñería de Edificación 6
Xestión de Proxectos 6
Construción Prefabricada 6
Obra Civil 6
Deseño Asistido por Ordenador Avanzado para a Edificación 6
Sustentabilidade e Xestión da Enerxía na Edificación 6
Prácticas Externas e de Enxeñería de Edificación 6
Back To Top