skip to Main Content

Filter by

UNIVERSIDADES

O Grao en Arquitectura Técnica e as súas variantes pódese estudar en 24 universidades diferentes de 13 comunidades autónomas de España. No seguinte mapa interactivo poderás coñecer as principais características de cada universidade, a metodoloxía e os plans de estudo. Ademais, poderás filtrar as universidades por comunidades autónomas e por nome da titulación.

Filtrar por comunidade autónoma

Filtrar por grao

Escuela Politécnica de Cuenca (UCLM)

O Grao en Enxeñería de Edificación impártese na Escola Politécnica de Cuenca, un centro docente, científico, tecnolóxico e cultural da Universidad de Castilla-La Mancha, co obxectivo de servir de instrumento e catalizador de todas as actividades científicas e tecnolóxicas nos eidos da Edificación e as Telecomunicacións.

O obxectivo xeral do título de Grao en Enxeñería de Edificacións é proporcionar unha formación axeitada ao perfil europeo e ao carácter xeneralista sobre as bases teórico-técnicas e as tecnoloxías propias do sector da edificación, encadrada nunha capacidade de mellora continua e de transmisión do coñecemento.

 

  Máis Información

Grao en Enxeñería de Edificación

Castelán e inglés

60 prazas

Cuenca

Presencial

Mañá e tarde

PRIMEIRO CURSO Créditos
Fundamentos de Matemáticas I 6
Fundamentos de Matemáticas II 6
Fundamentos de Física I 9
Fundamentos de Física II 6
Sistemas de Representación 9
Fundamentos de Materiais de Construción 6
Materiais de Construción I 6
Construción I 6
Construción II 6
SEGUNDO CURSO
Dereito 6
Dirección de Empresas 6
Debuxo I 6
Debuxo II 6
Instalacións da Edificación I 9
Estruturas da Edificación I 9
Materiais de Construción II 9
Construción III 9
TERCEIRO CURSO
Introdución á Prevención e Seguridade e Proxectos Técnicos 6
Proxectos Técnicos 6
Prevención e Seguridade no Traballo 6
Instalacións da Edificación II 6
Estruturas da Edificación II 6
Equipos de Obra 6
Topografía e Implantacións 6
Construción IV 6
Patoloxía e Restauración 6
Planificación, Organización e Control de Obras 6
CUARTO CURSO
Calidade na Edificación 6
Xestión Urbanística e Construcións Urbanas 6
Medicións e Orzamentos 6
Execución de Obras e Xestión Económica 6
Peritaxes e Taxacións 6
TFG 12
Optativas, Prácticas Externas e Outras Actividades 18
MATERIAS OPTATIVAS
Xeotecnia e Cimentacións 4,5
Intervención no Patrimonio 4,5
Xestión da Prevención 4,5
Ferramentas de Planificación e Xestión Económica 4,5
Cálculos de Estruturas e Prefabricación 4,5
Debuxo Avanzado de Aplicación Arquitectónica 4,5
Certificación Enerxética e Enerxías Renovables 4,5
Sustentabilidade, Calidade Enerxética e Ambiental 4,5
Xeografía Urbana 4,5
Prácticas Externas 4,5
Back To Top