skip to Main Content

Filter by

UNIVERSIDADES

O Grao en Arquitectura Técnica e as súas variantes pódese estudar en 24 universidades diferentes de 13 comunidades autónomas de España. No seguinte mapa interactivo poderás coñecer as principais características de cada universidade, a metodoloxía e os plans de estudo. Ademais, poderás filtrar as universidades por comunidades autónomas e por nome da titulación.

Filtrar por comunidade autónoma

Filtrar por grao

Universidad Católica San Antonio de Murcia

O Grao en Enxeñería de Edificación da UCAM impártese na Escola Politécnica Superior da Universidade, que conta cunhas instalacións completamente equipadas e cun profesorado experto preparado para tirar o máximo potencial do alumnado.

O plan de estudos modernizouse recentemente, desenvolvéndose tamén o proxecto Aula de Arquitectura Social, iniciativa que ten por obxectivo reforzar o vínculo entre os estudantes e a sociedade a través da elaboración, por parte dos alumnos, de proxectos de rehabilitación de infraestruturas precarias.

 

  Máis Información

Grao en Enxeñería de Edificación

Castelán

90 prazas

Murcia

Semipresencial

Mañá e tarde

PRIMEIRO CURSO Créditos
Expresión Gráfica I 6
Matemáticas Aplicadas I 6
Física Aplicada I 6
Teoloxía I 3
Introdución aos Materiais 6
Historia da Construción 3
Expresión Gráfica II 6
Matemáticas Aplicadas II 6
Física Aplicada II 6
Ética Fundamental 3
Materiais de Construción I 4,5
Introdución á Construción 4,5
SEGUNDO CURSO
Topografía e Implantacións 4,5
Materiais de Construción II 3
Construción I 4,5
Introdución ás Estruturas de Edificación 4,5
Introdución ás Instalacións 6
Dereito en Edificación 6
Teoloxía II 3
Análise e Interpretación Gráfica do Proxecto Arquitectónico 4,5
Materiais de Construción III 4,5
Construción II 4,5
Estruturas de Edificación I 4,5
Instalacións de Edificación I 4,5
Economía Aplicada 6
TERCEIRO CURSO
Estruturas de Edificación II 4,5
Construción III 4,5
Control de Calidade de Materiais e Execución de Obra 4,5
Instalacións II 4,5
Seguridade, Saúde e Prevención de Riscos Laborais 4,5
Humanidades 3
Inglés I 4,5
Estruturas de Edificación III 4,5
Construción IV 4,5
Estudos, Plans e Coordinación de Seguridade en Edificación 4,5
Xestión e Aseguramento da Calidade 4,5
Valoracións e Taxacións 4,5
Optativa I (ver táboa ao final) 4,5
Doutrina Social da Igrexa 3
CUARTO CURSO
Proxectos Técnicos I 4,5
Construción Industrializada. CT Sustentable 4,5
Equipos de Obra e Medios 4,5
Deontoloxía, Organización e Exercicio Profesional 4,5
Medicións e Orzamentos 4,5
Xestión Ambiental e Urbanística 3
Introdución ao TFG 4,5
Optativa II (ver táboa ao final) 4,5
Proxectos Técnicos II 4,5
Técnicas de Organización e Programación da Edificación 4,5
Análise e Control de Custos durante o Proceso Construtivo 4,5
Elaboración do TFG 7,5
Prácticas Externas Obrigatorias 4,5
MATERIAS OPTATIVAS
Informática Aplicada á Enxeñería de Edificación 4,5
Demolicións e Reciclaxe de Produtos en Edificación 4,5
Patoloxía en Edificación 4,5
Instalacións de Infraestruturas 4,5
Deseño Asistido por Ordenador 4,5
Inglés II 4,5
Estruturas de Edificación de Fábrica e de Madeira 4,5
Axentes, Responsabilidades e Garantías do Proceso Edificativo 4,5
Prácticas Complementarias 4,5
Back To Top