skip to Main Content

Filter by

UNIVERSIDADES

O Grao en Arquitectura Técnica e as súas variantes pódese estudar en 24 universidades diferentes de 13 comunidades autónomas de España. No seguinte mapa interactivo poderás coñecer as principais características de cada universidade, a metodoloxía e os plans de estudo. Ademais, poderás filtrar as universidades por comunidades autónomas e por nome da titulación.

Filtrar por comunidade autónoma

Filtrar por grao

Universidad de Granada

A titulación de Grao en Edificación está baseada na de Arquitectura Técnica, pero define un novo profesional que recolle e amplía a formación deste e asume as funcións dos novos perfís profesionais emerxentes que aparecen no sector da edificación.
O Grao en Edificación da Universidad de Granada garante a formación práctica necesaria para o exercicio profesional inmediato, así como un fundamento científico e técnico adecuado para adquirir un nivel formativo superior de posgrao e mesmo o posterior doutoramento.

 

  Máis Información

Grao en Edificación

Castelán

145 prazas

Granada

Presencial

Mañá e tarde

PRIMEIRO CURSO Créditos
Matemáticas I 6
Expresión Gráfica I: Procedementos Directos 6
Xeometría Descritiva I 6
Física I: Mecánica 6
Construción I: Historia, Tipoloxías e Fundamentos da Edificación 6
Expresión Gráfica II: Procedementos Informáticos 6
Matemáticas II 6
Economía Aplicada á Empresa 6
Física II: Fundamentos Físicos e Instalacións 6
Materiais I: Química e Xeoloxía dos Materiais 6
SEGUNDO CURSO
Dereito e Intervención Pública en Edificación 6
Materiais II: Tecnoloxía dos Materiais 6
Construción II: Sistemas Estruturais 6
Estruturas I 6
Expresión Gráfica da Tecnoloxía da Edificación 6
Materiais III: Ensaios e Control 6
Construción III: Sistemas Complementarios 6
Instalacións I 3
Estruturas II 3
Expresión Gráfica do Proxecto de Edificación 6
TERCEIRO CURSO
Proxectos I: Enxeñería de Edificación Elemental 6
Organización e Programación en Edificación 6
Construción IV: Sistemas Integrados de Tecnoloxía Elemental 6
Instalacións II 6
Estruturas III 6
Medicións e Orzamentos 6
Proxecto de Desenvolvemento Urbano 6
Construción V: Sistemas Integrados de Tecnoloxía Complexa 6
Topografía 6
CUARTO CURSO
Construción VI: Sistemas Integrados de Tecnoloxía Avanzada 6
Xestión da Calidade 6
Proxecto de Xestión Do Proceso e Equipos de Obras 6
Prevención e Seguridade I 6
Valoracións, Taxacións e Peritaxes 6
Prácticas 6
TFG 6
Lexislación Administrativa Aplicada á Edificación 6
Xestor de Proxectos, de Produción e de Mantemento 6
Control de Edificación e Desenvolvemento Sustentable 6
Xeotecnia e Cimentación Aplicadas á Enxeñería de Edificación 6
Estruturas IV 6
Instalacións III 6
Fotogrametría e Documentación 6
Proxecto Interdisciplinario da Planificación 6
Proxecto Interdisciplinario da Planificación 6
O Patrimonio Edificado: Xestión e Conservación 6
Física III: Enerxía, Contaminación e Confort en Edificación 6
Ampliación de Matemáticas 6
Inglés Aplicado á Enxeñería de Edificación 6
Back To Top