skip to Main Content

Filter by

UNIVERSIDADES

El Grado en Arquitectura Técnica y sus variantes se puede estudiar en 24 universidades distintas en 13 Comunidades Autónomas de España. En el siguiente mapa interactivo podrás conocer las principales características de cada universidad, la metodología y los planes de estudio. Además podrás filtrar las universidades por Comunidades Autónomas y por nombre de la titulación.

Filtrar por comunidad autónoma

Filtrar por grado

Escuela Politécnica de La Almunia (Unizar)

Un centro universitario coa vocación científica e práctica que ten a Escola Politécnica de Almunia imparte unha formación teórica actualizada e rigorosa, combinada con amplos contidos prácticos, segundo o marco da EEES, que permiten aproximar os coñecementos do alumno aos requiridos no mundo empresarial. Para conseguilo disponse dun equipamento en laboratorios coa máis alta tecnoloxía.

Os xa titulados en Arquitectura Técnica tamén poden acceder ao Curso de Adaptación para o Grao en Arquitectura Técnica.

 

  Máis Información

Grao en Arquitectura Técnica

Castelán

54 prazas

La Almunia de Doña Godina

Presencial

Mañá e tarde

PRIMEIRO CURSO Créditos
Física I: Mecánica Xeral 6
Fundamentos dos Materiais de Construción 6
Expresión Gráfica Aplicada á Edificación 6
Historia da Construción 6
Matemática Aplicada á Edificación II 6
Física II: Estática Estrutural 6
Materiais I 6
Xeometría Descritiva 6
Edificación I 6
SEGUNDO CURSO
Fundamentos das Instalacións 6
Topografía e Implantacións 6
Estruturas I: Introdución ás Estruturas 6
Materiais II 6
Edificación II 6
Instalacións I 6
Expresión Gráfica de Tecnoloxías Construtivas 6
Estruturas II: Formigón Armado 6
Materiais III 6
Edificación III 6
TERCEIRO CURSO
Equipos de Obra 6
Instalacións II 6
Estruturas III: Estruturas Diversas 6
Medicións e Orzamentos 6
Seguridade e Saúde Laboral 6
Dereito da Construción 6
Mantemento e Rehabilitación de Edificios 6
Organización, Programación e Control de Obras 6
Xardinería e Paisaxismo 5
Restauración Monumental 5
Tecnoloxías da Información e a Comunicación Asociadas á Edificación 5
Xestión Urbanística e Impacto Ambiental 6
CUARTO CURSO
Idioma Moderno Inglés B1 2
TFG 12
Prácticas na Obra e Actividade Profesional 6
Edificación Sustentable e Eficiencia Enerxética dos Edificios 6
Xestión Integrada da Calidade, a Seguridade e o Medio 6
Valoracións, Peritaxes e Taxacións 6
Estruturas IV: Xeotecnia e Cimentacións 6
Proxectos Técnicos I 6
Xestión Económica e Empresa 6
Proxectos Técnicos II 6
Inglés 5
Back To Top