skip to Main Content

Filter by

UNIVERSIDADES

O Grao en Arquitectura Técnica e as súas variantes pódese estudar en 24 universidades diferentes de 13 comunidades autónomas de España. No seguinte mapa interactivo poderás coñecer as principais características de cada universidade, a metodoloxía e os plans de estudo. Ademais, poderás filtrar as universidades por comunidades autónomas e por nome da titulación.

Filtrar por comunidade autónoma

Filtrar por grao

Universidad de Burgos

O Grao en Arquitectura Técnica da Universidad de Burgos proporciona unha formación axeitada de perfil europeo e carácter xeneralista sobre as bases científico-técnicas e as tecnoloxías propias do sector da construción, con especial énfase na edificación.

A intensa formación en materias comúns obrigatorias permite acceder a numerosos niveis de especialización, tal como pide o mercado de traballo, facilitando a inserción laboral do graduado.

Ademais, a universidade dá a posibilidade de cursar o Duplo Grao en Enxeñería Civil e Arquitectura Técnica.

 

  Máis Información

Grao en Arquitectura Técnica

Castelán

35 prazas

Burgos

Presencial

Mañá e tarde

PRIMEIRO CURSO Créditos
Física I: Mecánica 6
Matemática Aplicada I 6
Fundamentos de Materiais 6
Construción I 6
Xeometría Descritiva 6
Física II: Fundamentos das Instalacións 6
Matemática Aplicada II 3
Materiais I 6
Construción II 6
Debuxo Arquitectónico I 6
Estatística 3
SEGUNDO CURSO
Materiais II 6
Instalacións I 3
Construción III 6
Lexislación Aplicada á Edificación 6
Economía Aplicada á Empresa 6
Debuxo Arquitectónico II 3
Topografía e Implantacións 6
Instalacións II 6
Construción IV 6
Fundamentos de Estruturas 6
Debuxo Arquitectónico III 6
TERCEIRO CURSO
Construción V 6
Análise de Estruturas e Cimentos de Formigón Armado 6
Orzamentos I 6
Prevención e Seguridade 6
Equipos de Obra e Medios Auxiliares 3
Instalacións III 3
Optativa 6
Tecnoloxía das Estruturas de Edificación 6
Proxectos Técnicos I 6
Orzamentos II 3
Organización de Obras 6
Técnicas en Prevención de Riscos Laborais 3
CUARTO CURSO
Optativa II 6
Proxectos Técnicos II 6
Patoloxía e Rehabilitación 6
Peritaxes e Taxacións 6
Xestión Económica e Urbanística 6
Optativa III 6
Construción Sustentable 6
Xestión Integral de Calidade, Seguridade e Ambiental 6
Eficiencia Enerxética 3
TFG 12
Back To Top