skip to Main Content

Filter by

UNIVERSIDADES

O Grao en Arquitectura Técnica e as súas variantes pódese estudar en 24 universidades diferentes de 13 comunidades autónomas de España. No seguinte mapa interactivo poderás coñecer as principais características de cada universidade, a metodoloxía e os plans de estudo. Ademais, poderás filtrar as universidades por comunidades autónomas e por nome da titulación.

Filtrar por comunidade autónoma

Filtrar por grao

Universitat de Lleida (UdL)

A Universitat de Lleida (UdL) combina unha longa e frutífera tradición universitaria cunha estrutura nova e dinámica que aposta decididamente por unha formación e unha investigación de calidade, por uns avanzados métodos docentes e pola internacionalización. Canto ao Grao en Arquitectura Técnica e Edificación, impártese na Escola Politécnica Superior (EPS) da UdL, unha escola técnica superior de alta calidade cun bo cadro de profesorado e moi sensibilizada respecto ás necesidades profesionais das empresas do noso ámbito.

Dentro do grao hai tres itinerarios de especialización nas temáticas de Rehabilitación, Construción Sustentable e de Introdución a Proxectos.

Así mesmo, a EPS imparte, conxuntamente coa Escola Técnica Superior de Arquitectura da Universitat Rovira i Virgili (Reus), unha dupla titulación integrada, pioneira no Estado, que permitirá obter en cinco anos os títulos de arquitecto técnico e arquitecto.

 

  Máis Información

Grao en Arquitectura Técnica e Edificación

Catalán, castelán e inglés

30 prazas

Lleida

Presencial

Mañá e tarde

PRIMEIRO CURSO Créditos
Física 9
Cálculo e Estatística 7,5
Expresión Gráfica I 6
Informática 6
Materiais I 7.5
Álxebra Lineal 6
Expresión Gráfica II 6
Instalacións I 6
Historia da Construción 6
SEGUNDO CURSO
Materiais II 9
Instalacións II 6
Estruturas I 6
Expresión Gráfica III 6
Equipos de Obra, Instalacións e Medios Auxiliares 6
Sistemas e Tipoloxías da Construción 6
Lexislación e Xestión Urbanística 7.5
Estruturas II 6
Economía e Empresa 7.5
TERCEIRO CURSO
Estruturas III 6
Planificación, Programación e Control 6
Peritaxes e Valoracións 6
Topografía e Implantacións 6
Orzamentos e Medicións 6
Organización de Obras 6
Control de Calidade e Normativa 6
Seguridade e Saúde 9
Patoloxía e Diagnóstico 6
Actividades de Universidade 3
CUARTO CURSO
Prácticas Tuteladas en Empresa 15
Optativa I 6
Optativa II 6
Optativa III 6
TFG 15
Oficina Técnica 9
Actividades de Universidade 3
(Materia transversal)
Back To Top