skip to Main Content

Filter by

UNIVERSIDADES

O Grao en Arquitectura Técnica e as súas variantes pódese estudar en 24 universidades diferentes de 13 comunidades autónomas de España. No seguinte mapa interactivo poderás coñecer as principais características de cada universidade, a metodoloxía e os plans de estudo. Ademais, poderás filtrar as universidades por comunidades autónomas e por nome da titulación.

Filtrar por comunidade autónoma

Filtrar por grao

Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante

A Universidad de Alicante é unha universidade aberta, responsable e transparente que, apoiándose estratexicamente nas Tecnoloxías da Información (TI), fomenta a participación e a reutilización de datos abertos. Os estudos de Arquitectura Técnica impártense na Escola Politécnica Superior da Universidad de Alicante.

O título da universidade presenta un carácter xeneralista que permite a inserción laboral do graduado no amplo abano de actividades que actualmente exerce o arquitecto técnico e que asemade permita acceder a niveis de especialización, como de feito sucede no mercado de traballo, posibilitándose esta especialización desde a estrutura cíclica de formación universitaria.

 

  Máis Información

Grao en Arquitectura Técnica

Castelán, valenciano e inglés

60 prazas

Alacant

Presencial

Mañá e tarde

PRIMEIRO CURSO Créditos
Fundamentos de Matemática Aplicada I 6
Fundamentos Informáticos na Enxeñería de Edificación 6
Xeometría Descritiva 6
Dereito e Lexislación en Edificación 6
Fundamentos de Matemática Aplicada II 6
Fundamentos Físicos das Estruturas 6
Introdución aos Materiais de Construción 6
Expresión Gráfica na Edificación 6
Historia da Construción 6
Fundamentos de Construción 6
SEGUNDO CURSO
Fundamentos Físicos das Instalacións 6
Economía Aplicada á Empresa da Edificación 6
Construción de Estruturas I 6
Materiais de Construción I 4,5
Topografía 6
Expresión Gráfica na Edificación 9
Construción de Estruturas II 6
Cálculo de Estruturas 9
Instalacións I 6
TERCEIRO CURSO
Materiais de Construción II 6
Cálculo de Estruturas II 6
Instalacións II 6
Equipos de Obra, Instalacións e Medios Auxiliares 6
Construción de Elementos non Estruturais I 6
Xestión Económica, Medicións, Orzamentos e Taxacións 9
Control e Xestión da Calidade dos Materiais e dos Residuos 6
Prevención de Riscos Laborais en Edificación 9
Construción de Elementos non Estruturais 6
CUARTO CURSO
Introdución á Planificación e Xestión Urbanística 6
Proxectos de Edificación 6
Proxectos Técnicos 9
Xestión Do Proceso Construtivo 9
Proxecto de Fin de Grao 12
MATERIAS OPTATIVAS
Patoloxía e Mantemento de Edificios 6
Técnicas de Intervención no Patrimonio Edificado 6
Project Management 6
Distribución e Organización do Mercado Inmobiliario 6
Aplicacións Informáticas na Edificación 6
Prácticas Externas I 6
Prácticas Externas II 6
Instalacións de Climatización 6
Sistemas Avanzados de Expresión Gráfica 6
Implantación de Elementos Construtivos 6
Inglés I 6
Inglés II 6
Back To Top