skip to Main Content

Filter by

UNIVERSIDADES

O Grao en Arquitectura Técnica e as súas variantes pódese estudar en 24 universidades diferentes de 13 comunidades autónomas de España. No seguinte mapa interactivo poderás coñecer as principais características de cada universidade, a metodoloxía e os plans de estudo. Ademais, poderás filtrar as universidades por comunidades autónomas e por nome da titulación.

Filtrar por comunidade autónoma

Filtrar por grao

Escuela Politécnica Superior de Ingeniería de San Cristóbal de La Laguna (ULL)

O Grao de Arquitectura Técnica impártese na Escola Politécnica Superior de Enxeñería, en San Cristóbal de La Laguna (Tenerife). Trátase dunha das universidades que imparte o grao con máis prazas.

Un dos servizos característicos do centro educativo é o Plan de Orientación e Acción Titorial (POAT), da Sección de Arquitectura Técnica, que lle ofrece asesoramento persoal ao estudante para a correcta adaptación á vida universitaria e consellos para a súa carreira profesional.

 

  Máis Información

Grao en Arquitectura Técnica

Castelán

200 prazas

San Cristóbal de La Laguna

Presencial

Mañá e tarde

PRIMEIRO CURSO Créditos
Fundamentos Matemáticos para a Enxeñería 9
Fundamentos Físicos para a Enxeñería 9
Fundamentos Xurídicos para a Edificación 9
Inglés 6
A Planificación Territorial e Urbanística de Canarias 6
Distribución do Territorio e Aplicacións Topográficas 6
Materiais de Construción I 6
Expresión Gráfica I 6
Empresa 6
Idioma II Inglés 6
SEGUNDO CURSO
Impacto Ambiental, Sustentabilidade e Enerxía Renovable 6
Eficiencia Enerxética na Edificación 6
Construción 6
Materiais de Construción II 6
Lexislación I Xestión Urbanística 6
Expresión Gráfica Aplicada á Edificación 9
Instalacións da Edificación 9
Topografía e Implantación 6
Estruturas Arquitectónicas 6
TERCEIRO CURSO
Construción II 9
Expresión Gráfica Aplicada aos Procesos Construtivos 6
Instalacións da Edificación 6
Orzamentos, Valoracións e Control de Custos 9
Análise Morfolóxica e Expresión da Edificación nas illas Canarias 6
Equipos de Obra e Medios Auxiliares 6
Estruturas Arquitectónicas 6
Construción III 6
Proxectos Técnicos e Xestión I 6
Organización e Programación de Obras 6
CUARTO CURSO
Patoloxía, Rehabilitación e Conservación do Patrimonio Construído 6
Proxectos Técnicos e Xestión II 6
Xornadas de Formación Técnica 6
Prácticas Externas 12
Rehabilitación 6
Valoracións, Taxacións e Estudos de Viabilidade 6
Control de Calidade 6
Seguridade e Prevención na Obra 6
TFG 12
Back To Top