skip to Main Content

Filter by

UNIVERSIDADES

O Grao en Arquitectura Técnica e as súas variantes pódese estudar en 24 universidades diferentes de 13 comunidades autónomas de España. No seguinte mapa interactivo poderás coñecer as principais características de cada universidade, a metodoloxía e os plans de estudo. Ademais, poderás filtrar as universidades por comunidades autónomas e por nome da titulación.

Filtrar por comunidade autónoma

Filtrar por grao

Escuela Politécnica de la Universidad de Extremadura

Desde o curso 1979-80 impártese na Escola Politécnica da Universidad de Extremadura a Titulación de Arquitectura Técnica. Existe unha necesidade de profesionais especialistas que saiban integrar no proceso todos aqueles procesos industriais cada vez máis tecnificados. O graduado en Edificación exerce principalmente este papel coordinador e a súa presenza prevese cada vez maior no mercado laboral grazas á posibilidade de exercer tamén como técnico especialista no desenvolvemento das súas competencias.

Tendo en conta o mencionado anteriormente, o título de Graduado en Edificación que habilita para a profesión regulada de arquitecto técnico proposto ten que cumprir con estas esixencias. Isto implica a necesidade dunha formación académica de carácter xeneralista que permita a inserción laboral do graduado e lle proporcione asemade unha formación científico-técnica suficiente para poder acceder a niveis superiores de especialización e completar os diferentes niveis da estrutura universitaria, mestrado e doutoramento.

 

  Máis Información

Grao en Edificación

Castelán

40 prazas

Cáceres

Presencial

Mañá e tarde

PRIMEIRO CURSO Créditos
Cálculo para a Edificación 6
Economía e Empresa 6
Fundamentos de Estruturas 6
Fundamentos da Expresión Gráfica 6
Fundamentos de Materiais 6
Construción I 6
Álxebra Lineal para Edificación 6
Debuxo I 6
Fundamentos Físicos das Instalacións 6
Xeometría Descritiva 6
SEGUNDO CURSO
Construción II 6
Debuxo II 6
Estruturas I 6
Materiais I 6
Introdución ao Dereito Público 6
Construción III e Control de Calidade I 6
Debuxo III 6
Instalacións I 6
Materiais II 6
Topografía 6
TERCEIRO CURSO
Construción IV e Mantemento I 6
Estruturas II 6
Instalacións II 6
Organización e Equipos de Obra 6
Construción V e Prefabricación 6
Estruturas III 6
Lexislación e Prevención I 6
Oficina Técnica 6
Orzamentos I 6
CUARTO CURSO
Mantemento II e Control de Calidade II 6
Orzamentos II 6
Prevención II 6
Proxectos 6
Patoloxía e Rehabilitación 6
Peritaxes e Xestión Urbanística 6
TFG 12
MATERIAS OPTATIVAS
Acústica na Edificación 6
Domótica 6
Xestión Financeira de Empreses de Edificación 6
Interiorismo 6
Levantamento Arquitectónico e de Estruturas 6
Prácticas na Empresa 6
Back To Top