skip to Main Content

Filter by

UNIVERSIDADES

O Grao en Arquitectura Técnica e as súas variantes pódese estudar en 24 universidades diferentes de 13 comunidades autónomas de España. No seguinte mapa interactivo poderás coñecer as principais características de cada universidade, a metodoloxía e os plans de estudo. Ademais, poderás filtrar as universidades por comunidades autónomas e por nome da titulación.

Filtrar por comunidade autónoma

Filtrar por grao

Escola de Enxeñería de Guipúscoa (UPV/EHU)

O Grao en Arquitectura Técnica impártese na Escola de Enxeñería de Guipúscoa, en San Sebastián. Trátase dunha formación para construír os nosos fogares e crear ámbitos adaptados ás nosas necesidades sociais, económicas e ambientais, incorporando criterios de calidade e seguridade, como expertos nos procesos de construción.
A arquitectura técnica desenvolve os aspectos técnicos dos proxectos de edificación, participando en todas as fases.
Existe a posibilidade de obter unha dupla titulación coa Université de Pau et des Pays de l’Adour (UPPA) en Francia.

 

  Máis Información

Grao en Arquitectura Técnica

Castelán, éuscaro e inglés

75 prazas

San Sebastián

Presencial

Mañá e tarde

PRIMEIRO CURSO Créditos
Construción I 7,5
Expresión Gráfica I 9
Fundamentos de Materiais I 9
Fundamentos Matemáticos I 6
Física Aplicada 9
Economía Aplicada á Empresa 7,5
Fundamentos Matemáticos II 6
Instalacións I 6
SEGUNDO CURSO
Construción II 9
Estruturas I 6
Expresión Gráfica II 6
Historia da Construción 6
Materiais II 9
Dereito 6
Instalacións II 6
Introdución á Prevención, Seguridade e Saúde e Proxectos Técnicos 6
Implantacións e Topografía 6
TERCEIRO CURSO
Construción III 9
Medicións e Orzamentos 9
Estruturas II 6
Expresión Gráfica III 6
Prevención e Seguridade no Traballo 6
Estruturas III 6
Xestión Urbanística 6
Planificación, Organización e Control de Obras 6
Proxectos Técnicos 6
CUARTO CURSO
Calidade da Edificación 6
Construción IV 9
Norma e Uso da Lingua Vasca 6
Peritaxes e Taxacións 6
TFG 12
Acústica Arquitectónica 6
Comunicación en Vasco: Áreas Técnicas 6
Cálculo de Estruturas por Ordenador 6
English for Industrial Engineering 6
Instalacións contra Incendios 6
Instalacións Eléctricas na Edificación 6
Materiais Poliméricos para a Construción 4,5
Tecnoloxía BIM 6
Back To Top