skip to Main Content

Filter by

UNIVERSIDADES

O Grao en Arquitectura Técnica e as súas variantes pódese estudar en 24 universidades diferentes de 13 comunidades autónomas de España. No seguinte mapa interactivo poderás coñecer as principais características de cada universidade, a metodoloxía e os plans de estudo. Ademais, poderás filtrar as universidades por comunidades autónomas e por nome da titulación.

Filtrar por comunidade autónoma

Filtrar por grao

Escola Universitaria de Arquitectura Técnica da Coruña (UDC)

O Grao de Arquitectura Técnica da Universidade da Coruña é o único que se imparte en Galicia que habilita para o exercicio da profesión regulada de arquitecto técnico.

A Escola Universitaria é un lugar de encontro e relacións cos Colexios Profesionais de Aparelladores e Arquitectos Técnicos, ademais das institucións e empresas vinculadas ao sector da construción, converténdose nun foro permanente de debate, reflexión e formación de alumnos e profesores, sen esquecer o factor humano que ten que presidir toda organización.

Un aspecto moi importante destas relacións son os convenios de colaboración educativa para a realización das prácticas externas do grao.

 

  Máis Información
  Acceso á Universidade

Grao en Arquitectura Técnica

Castelán

90 prazas

A Coruña

Presencial

Mañá e tarde

PRIMEIRO CURSO Créditos
Matemática I 6
Física Aplicada I 6
Materiais I 6
Xeometría Descritiva 6
Dereito Privado da Edificación 6
Matemática II 6
Física Aplicada II 6
Expresión Gráfica Arquitectónica I 6
Construción I 6
Economía e Organización da Empresa 6
SEGUNDO CURSO
Construción II 6
Materiais II 6
Expresión Gráfica Arquitectónica II 6
Instalacións I 6
Dereito Público da Edificación 6
Materiais III 6
Construción III 6
Xeometría da Representación 6
Estruturas I 6
Topografía 6
TERCEIRO CURSO
Organización, Programación e Control 6
Construción IV 6
Proxectos Técnicos I 6
Instalacións II 6
Estruturas II 6
Equipos, Medios Auxiliares e de Seguridade 6
Proxectos Técnicos II 6
Dirección, Prefectura e Xestión de Obras 6
Patoloxía e Rehabilitación 6
Medicións, Orzamentos e Control Económico 6
CUARTO CURSO
Seguridade e Prevención 6
Xestión da Calidade, Seguridade e Medio 6
Xestión Inmobiliaria, Taxacións e Peritaxes 6
Estruturas III 6
Instalacións III 6
TFG 12
Inglés Técnico 6
Historia dos Procesos Construtivos na Edificación 6
Métodos Experimentais de Inspección de Estruturas 6
Medicións Acústicas en Edificación 6
Patrimonio Arquitectónico Galego 6
Deseño de Interiores, Xardinería e Paisaxe 6
Prácticas Externas 18
Back To Top