skip to Main Content

SUSTENTABILIDADE

Non podemos falar do futuro da profesión sen falar da sustentabilidade e da eficiencia enerxética. O arquitecto técnico é chave para garantir que os edificios teñan un impacto ambiental mínimo, dado que se trata dun profesional cun dominio de principio a fin do proceso de construción.

 

Mellorar a eficiencia enerxética dos edificios é tamén mellorar a calidade de vida das persoas, que se ven enormemente beneficiadas pola diminución da contaminación, a mellora da súa vivenda e, por que non o dicilo, tamén economicamente. Cada vez máis, as edificacións incorporan fontes de enerxía renovables, materiais sustentables e os recursos naturais que ofrece o ámbito.

 

Construír edificios eficientes enerxeticamente é totalmente necesario. As edificacións producen ata un 40 % de CO2. A Unión Europea xa está a tomar decisións sobre o tema e nas súas directivas xa estipula que todos os edificios públicos teñen que ser nZEB, ou o que é o mesmo: ter un consumo enerxético case nulo. Nos próximos anos, a aposta pola sustentabilidade só irá a máis e será o arquitecto técnico quen introduza estes criterios ambientais nas edificacións.

 

Así pois, o futuro profesional do arquitecto técnico ten que encamiñarse cara a unha arquitectura sustentable, tendo en conta o impacto dun edificio durante todo o seu ciclo de vida, desde a súa construción, pasando polo seu uso, ata o seu derrubamento final. Poñendo tamén unha especial atención nos recursos que se utilizarán, os consumos de auga e enerxía dos propios usuarios e, finalmente, que sucederá cos residuos que xerará o edificio no momento en que se demola.

Back To Top