skip to Main Content

Filter by

UNIVERSITATS

El Grau en Arquitectura Tècnica i les seves variants es pot estudiar a 24 universitats diferents de 13 Comunitats Autònomes d'Espanya. En el següent mapa interactiu podràs conèixer les principals característiques de cada universitat, la metodologia i els plans d'estudi. A més podràs filtrar les universitats per Comunitats Autònomes i per nom de la titulació. .

Filtrar per comunitat autònoma

Filtrar per grau

Universitat Jaume I

El grau en arquitectura tècnica de la Universitat Jaume I es caracteritza per què la docència està estructurada per projectes mitjançant l’activitat “projecte dirigit” en la qual l’alumnat, organitzat en grups, realitza un projecte integrador de totes les assignatures del curs.

Més enllà de l’aplicació dels coneixements adquirits en les assignatures a un cas real, en aquesta activitat s’adquireixen altres habilitats com el treball en equip, les presentacions orals, o fins i tot realització de pàgines web i la difusió del treball a les xarxes socials.

La docència està molt aplicada a les noves necessitats de la futura professió, amb especial atenció a la restauració, la rehabilitació energètica i la internacionalització.

Permet obtenir el doble títol internacional de Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Edile-Architettura (l’Università degli Studi vaig donar Pavia, Itàlia) i el grau en Arquitectura Tècnica (UJI) amb una durada total de cinc cursos.

 

  Més Informació

Grau en Arquitectura Tècnica

Castellà

60 places

Castellón de la Plana

Presencial

Matí i tarda

PRIMER CURS Crèdits
Fonaments Físics Aplicats A l’Edificació 6
Fonaments Matemàtics Aplicats A l’Edificació 6
Geometria Descriptiva 6
Anglès 6
Fonaments Físics Aplicats A l’Edificació II 6
Estructures I: Mecànica I Resistència De Materials 6
Expressió Gràfica Aplicada A les Construccions Arquitectòniques 6
Mètodes Numèrics I Estadística 6
Construcció I: Fonaments 6
Materials De Construcció 6
SEGON CURS
Administració D’empreses 6
Construcció II: Estructures De Formigó 6
Estructures II: Estructures En Edificació 6
Expressió Gràfica Aplicada A les Construccions Arquitectòniques II 6
Materials De Construcció II: Conglomerants I Conglomerats 6
Dret De l’Edificació 6
Construcció III Estructures D’Acer I Fusta 6
Estructures III Formigó Armat I Fonamentacions 6
Materials De Construcció III: Metalls, Fustes I Mixts 6
Topografia I Replantejos 6
TERCER CURS
Construcció IV: Cobertes I Murs 6
Construcció V: Façanes I Particions 6
Gestió I Control De la Qualitat En Edificació 6
Instal·lacions De Fluïts 6
Instal·lacions De Fluïts 6
Instal·lacions Electrotècniques 6
Gestió De Recursos Humans I Tècnics En Edificació 6
Prevenció De Riscos Laborals En Edificació 6
Gestió Del Procés De Producció En Edificació 6
Gestió Econòmica De les Obres D’Edificació 6
Projectes Tècnics D’Edificació I 6
QUART CURS
Gestió Urbanística I Financera, Valoracions I Taxacions 6
Materials Ceràmics De Revestiment 6
Exercici Professional 6
Sistemes Avançats De Representació Gràfica Arquitectònica 6
Projecte De Final De Grau 12
Projectes II. Conversa I Manteniment 6
Pràctiques Externes 12
Iniciativa Empresarial 6
Diagnòstic I Intervenció En Edificis Existents 6
Rehabilitació Energètica En Edificació 6
Back To Top