skip to Main Content

Filter by

UNIVERSIDADES

O Grao en Arquitectura Técnica e as súas variantes pódese estudar en 24 universidades diferentes de 13 comunidades autónomas de España. No seguinte mapa interactivo poderás coñecer as principais características de cada universidade, a metodoloxía e os plans de estudo. Ademais, poderás filtrar as universidades por comunidades autónomas e por nome da titulación.

Filtrar por comunidade autónoma

Filtrar por grao

Escola Politècnica de l’Almunia (Unizar)

Un centre universitari amb la vocació científica i pràctica que té l’Escola Politècnica de l’Almunia, imparteix una formació teòrica actualitzada i rigorosa, combinada amb amplis continguts pràctics d’acord al marc de l’EEES, que permeten aproximar els coneixements de l’alumne als requerits al món empresarial. Per aconseguir-ho es disposa d’un equipament en laboratoris amb la més alta tecnologia.
Pels ja titulats en Arquitectura Tècnica, també es pot accedir al Curs d’Adaptació per al Grau en Arquitectura Tècnica.

 

  Més Informació

Grau en Arquitectura Tècnica

Castellà

54 places

La Almunia de Doña Godina

Presencial

Matí i tarda

PRIMER CURS
Física I: Mecànica General 6
Fonaments Dels Materials De Construcció 6
Expressió Gràfica Aplicada A l’Edificació 6
Historia De la Construcció 6
Matemàtica Aplicada A l’Edificació II 6
Física II: Estàtica Estructural 6
Materials I 6
Geometria Descriptiva 6
Edificació I 6
SEGON CURS
Fonaments De les Instal·lacions 6
Topografia I Replantejos 6
Estructures I: Introducció A les Estructures 6
Materials II 6
Edificació II 6
Instal·lacions I 6
Expressió Gràfica De Tecnologies Constructives 6
Estructures II: Formigó Armat 6
Materials III 6
Edificació III 6
TERCER CURS
Equips D’Obra 6
Instal·lacions II 6
Estructures III: Estructures Diversos 6
Mesuraments I Pressuposats 6
Seguretat I Salut Laboral 6
Dret De la Construcció 6
Manteniment I Rehabilitació D’Edificis 6
Organització, Programació I Control D’Obres 6
Jardineria I Paisatgisme 5
Restauració Monumental 5
Tecnologia De la Informació I Comunicacions Associades A l’Edificació 5
Gestió Urbanística I Impacte Ambiental 6
QUART CURS
Idioma Modern Anglès B1 2
TFG 12
Pràctiques a l’Obra i Activitat Professional 6
Edificació Sostenible I Eficiència Energètica Dels Edificis 6
Gestió Integrada De la Qualitat, La Seguretat I El Medi ambient 6
Valoracions, Peritatges I Taxacions 6
Estructures IV: Geotècnia I Fonamentacions 6
Projectes Tècnics I 6
Gestió Econòmica I Empresa 6
Projectes Tècnics II 6
Anglès 5
Back To Top