skip to Main Content

Filter by

UNIVERSITATS

El Grau en Arquitectura Tècnica i les seves variants es pot estudiar a 24 universitats diferents de 13 Comunitats Autònomes d'Espanya. En el següent mapa interactiu podràs conèixer les principals característiques de cada universitat, la metodologia i els plans d'estudi. A més podràs filtrar les universitats per Comunitats Autònomes i per nom de la titulació. .

Filtrar per comunitat autònoma

Filtrar per grau

Universitat de Burgos

El Grau en Arquitectura Tècnica de la Universitat de Burgos proporciona una formació adequada de perfil europeu i caràcter generalista sobre les bases cientificotècniques i les tecnologies pròpies del sector de la construcció, amb especial èmfasi en l’Edificació.

La intensa formació en matèries comunes obligatòries, permet accedir a nombrosos nivells d’especialització, tal com demana el mercat de treball, facilitant la inserció laboral del Graduat.

A més la universitat dóna la possibilitat de cursar el Doble Grau en Enginyeria Civil i Arquitectura Tècnica.

 

  Més Informació

Grau en Arquitectura Tècnica

Castellà i 2 asignatures en anglès

35 places

Burgos

Presencial

Matí i tarda

PRIMER CURS Crèdits
Física I: Mecànica 6
Matemàtica Aplicada I 6
Fonaments De Materials 6
Construcció I 6
Geometria Descriptiva 6
Física II: Fonaments De les Instal·lacions 6
Matemàtica Aplicada II 3
Materials I 6
Construcció II 6
Dibuix Arquitectònic I 6
Estadística 3
SEGON CURS
Materials II 6
Instal·lacions I 3
Construcció III 6
Legislació Aplicada A l’Edificació 6
Economia Aplicada A l’Empresa 6
Dibuix Arquitectònic II 3
Topografia I Replantejos 6
Instal·lacions II 6
Construcció IV 6
Fonaments D’Estructures 6
Dibuix Arquitectònic III 6
TERCER CURS
Construcció V 6
Anàlisis D’Estructures I Fonaments De Formigó Armat 6
Pressupostos I 6
Prevenció I Seguretat 6
Equips D’Obra I Mitjans Auxiliars 3
Instal·lacions III 3
Optativa 6
Tecnologia De les Estructures D’Edificació 6
Projectes Tècnics I 6
Pressupostos II 3
Organització D’Obres 6
Tècniques En Prevenció De Riscos Laborals 3
QUART CURS
Optativa II 6
Projectes Tècnics II 6
Patologia I Rehabilitació 6
Peritatges I Taxacions 6
Gestió Econòmica I Urbanística 6
Optativa III 6
Construcció Sostenible 6
Gestió Integral De Qualitat, Seguretat I Mediambiental 6
Eficiència Energètica 3
TFG 12
Back To Top