skip to Main Content

Filter by

UNIVERSITATS

El Grau en Arquitectura Tècnica i les seves variants es pot estudiar a 24 universitats diferents de 13 Comunitats Autònomes d'Espanya. En el següent mapa interactiu podràs conèixer les principals característiques de cada universitat, la metodologia i els plans d'estudi. A més podràs filtrar les universitats per Comunitats Autònomes i per nom de la titulació. .

Filtrar per comunitat autònoma

Filtrar per grau

Escola Politècnica Superior de la Universitat d’Alacant.

La Universitat d’Alacant és una universitat oberta, responsable i transparent que recolzant-se estratègicament en les Tecnologies de la Informació (IT) fomenta la participació i la reutilització de dades obertes. Els estudis d’Arquitectura Tècnica s’imparteixen a l’Escola Politècnica Superior de la Universitat d’Alacant.

El títol de la universitat presenta un caràcter generalista que permet la inserció laboral del graduat/a en l’ampli ventall d’activitats que actualment exerceix el/l’Arquitecte/a Tècnic/a i que al temps permeti accedir a nivells d’especialització, com de fet succeeix al mercat de treball, possibilitant-se aquesta especialització des de l’estructura cíclica de formació universitària.

 

  Més Informació

Grau en Arquitectura Tècnica

Castellà, Valencià, Anglès

60 places

Alicante

Presencial

Matí i tarda

PRIMER CURS Crèdits
Fonaments De Matemàtica Aplicada 6
Fonaments Informàtics En L’Enginyeria D’Edificació 6
Geometria Descriptiva 6
Dret I Legislació En Edificació 6
Fonaments De Matemàtica Aplicada II 6
Fonaments Físics De les Estructures 6
Introducció Als Materials De Construcció 6
Expressió Gràfica En L’Edificació 6
Història De la Construcció 6
Fonaments De Construcció 6
SEGON CURS
Fonaments Físics De les Instal·lacions 6
Economia Aplicada A l’Empresa De l’Edificació 6
Construcció D’Estructures I 6
Materials De Construcció I 4,5
Topografia 6
Expressió Gràfica En L’Edificació 9
Construcció D’Estructures II 6
Càlcul D’Estructures 9
Instal·lacions I 6
TERCER CURS
Materials De Construcció II 6
Càlcul D’Estructures II 6
Instal·lacions II 6
Equips D’Obra, Instal·lacions I Mitjos Auxiliars 6
Construcció D’Elements No Estructurals I 6
Gestió Econòmic, Mesuraments, Pressupostos I Taxacions 9
Control I Gestió De la Qualitat Dels Materials I Dels Residus 6
Prevenció De Riscos Laborals En Edificació 9
Construcció D’Elements No Estructurals 6
QUART CURS
Introducció Al Planejament I Gestió Urbanística 6
Projectes D’Edificació 6
Projectes Tècnics 9
Gestió Del Procés Constructiu 9
Projecte De finalització De Grau 12
ASSIGNATURES OPTATIVES
Patologia I Manteniment D’Edificis 6
Tècniques D’Intervenció En El Patrimoni Edificat 6
Project Management 6
Distribució I Organització Del Mercat Immobiliari 6
Aplicacions Informàtiques En L’Edificació 6
Pràctiques Externes I 6
Practiques Externes II 6
Instal·lacions De Climatització 6
Sistemes Avançats D’Expressió Gràfica 6
Replanteig D’Elements Constructius 6
Anglès I 6
Anglès II 6
Back To Top