skip to Main Content

Filter by

UNIVERSITATS

El Grau en Arquitectura Tècnica i les seves variants es pot estudiar a 24 universitats diferents de 13 Comunitats Autònomes d'Espanya. En el següent mapa interactiu podràs conèixer les principals característiques de cada universitat, la metodologia i els plans d'estudi. A més podràs filtrar les universitats per Comunitats Autònomes i per nom de la titulació. .

Filtrar per comunitat autònoma

Filtrar per grau

Escola Politècnica de la Universitat d’Extremadura

Des del curs 1979-80 s’ha impartit a l’Escola Politècnica de la Universitat d’Extremadura la Titulació d’Arquitectura Tècnica. Existeix una necessitat de professionals especialistes que sàpiguen integrar en el procés tots aquells processos industrials cada vegada més tecnificats. El graduat en Edificació exerceix principalment aquest paper coordinador i la seva presència es preveu cada vegada major al mercat laboral gràcies a la possibilitat d’exercir també com a tècnic especialista en el desenvolupament de les seves competències.

Tenint en compte l’esmentat anteriorment, el títol de Graduat/a en Edificació que habilita per a la professió regulada d’Arquitecte tècnic proposat ha de complir amb aquestes exigències. Això implica la necessitat d’una formació acadèmica de caràcter generalista que permeti la inserció laboral del graduat i a la vegada li proporciona ‘una formació cientificotècnica suficient per poder accedir a nivells superiors d’especialització i completar els diferents nivells de l’estructura universitària, màster i doctorat.

 

  Més Informació

Grau en Edificació

Castellà

40 places

Cáceres

Presencial

Matí i tarda

PRIMER CURS Crèdits
Càlcul Per a l’Edificació 6
Economia i Empresa 6
Fonaments D’Estructures 6
Fonaments De l’Expressió Gràfica 6
Fonaments De Materials 6
Construcció I 6
Àlgebra Lineal Per a l’Edificació 6
Dibuix I 6
Fonaments Físics De les Instal·lacions 6
Geometria Descriptiva 6
SEGON CURS
Construcció II 6
Dibuix II 6
Estructures I 6
Materials I 6
Introducció Al Dret Públic 6
Construcció III i Control De Qualitat I 6
Dibuix III 6
Instal·lacions I 6
Materials II 6
Topografia 6
TERCER CURS
Construcció IV I Manteniment I 6
Estructures II 6
Instal·lacions II 6
Organització I Equips D’Obra 6
Construcció V I Prefabricació 6
Estructures III 6
Legislació I Prevenció I 6
Oficina Tècnica 6
Pressuposats I 6
QUART CURS
Manteniment II I Control De Qualitat II 6
Pressupostos II 6
Prevenció II 6
Projectes 6
Patologia i Rehabilitació 6
Peritatges i Gestió Urbanística 6
TFG 12
ASSIGNATURES OPTATIVES
Acústica En L’Edificació 6
Domòtica 6
Gestió Financera D’empreses D’Edificació 6
Interiorisme 6
Aixecament Arquitectònic i D’Estructures 6
Pràctiques a l’Empresa 6
Back To Top