skip to Main Content

Filter by

UNIVERSITATS

El Grau en Arquitectura Tècnica i les seves variants es pot estudiar a 24 universitats diferents de 13 Comunitats Autònomes d'Espanya. En el següent mapa interactiu podràs conèixer les principals característiques de cada universitat, la metodologia i els plans d'estudi. A més podràs filtrar les universitats per Comunitats Autònomes i per nom de la titulació. .

Filtrar per comunitat autònoma

Filtrar per grau

Escola Universitària d’Arquitectura Tècnica de la Corunya (UDC)

El Grau d’Arquitectura Tècnica de la Universitat de Coruña és l’únic que s’imparteix a Galícia que habilita per a l’exercici de la professió regulada d’Arquitecte Tècnic.

L’Escola Universitària és un lloc de trobada i relacions amb els Col·legis Professionals d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics, a més de les Institucions i Empreses vinculades al sector de la construcció, convertint-se en un fòrum permanent de debat, reflexió i formació d’alumnes i professors, sense oblidar el factor humà que ha de presidir tota organització.

Un aspecte molt important d’aquestes relacions són els Convenis de col·laboració educativa per a la realització de les Pràctiques Externes en el grau.

 

  Més Informació
  Accés Universitat

Grau en Arquitectura Tècnica

Castellà

90 places

La Coruña

Presencial

Matí i tarda

PRIMER CURS Crèdits
Matemàtica I 6
Física Aplicada I 6
Materials I 6
Geometria Descriptiva 6
Dret Privat De l’Edificació 6
Matemàtica II 6
Física Aplicada II 6
Expressió Gràfica Arquitectònica I 6
Construcció I 6
Economia I Organització D’empresa 6
SEGON CURS
Construcció II 6
Materials II 6
Expressió Gràfica Arquitectònica II 6
Instal·lacions I 6
Dret Públic De l’Edificació 6
Materials III 6
Construcció III 6
Geometria De la Representació 6
Estructures I 6
Topografia 6
TERCER CURS
Organització, Programació I Control 6
Construcció IV 6
Projectes Tècnics I 6
Instal·lacions II 6
Estructures II 6
Equips, Mitjans Auxiliars I De Seguretat 6
Projectes Tècnics II 6
Direcció, Prefectura I Gestió D’Obres 6
Patologia I Rehabilitació 6
Mesuraments, Pressupostos I Control Econòmic 6
QUART CURS
Seguretat I Prevenció 6
Gestió De la Qualitat, Seguretat I Medi ambient 6
Gestió Immobiliària, Taxacions I Peritatges 6
Estructures III 6
Instal·lacions III 6
TFG 12
Anglès Tècnic 6
Historia Dels Processos Constructius En L’Edificació 6
Mètodes Experimentals D’Inspecció D’Estructures 6
Mesuraments Acústics En Edificació 6
Patrimoni Arquitectònic Gallego 6
Dissenyo D’Interiors, Jardineria I Paisatge 6
Pràctiques Externes 18
Back To Top