skip to Main Content
Trencant Estereotips: La Dona Arquitecta Tècnica

Trencant estereotips: la dona arquitecta tècnica

D’una presència pràcticament anecdòtica, els darrers anys la dona s’ha posicionat amb força dins del sector de l’arquitectura tècnica

Tot i que al llarg de la història la dona ha anat tenint presència en el sector de la construcció, sí que és cert que no se li ha reservat el paper protagonista. Un dels primers testimonis que parla d’aquesta vinculació el trobem al Llibre dels Oficis de la ciutat de París, on s’explica que al segle XIII, les dones no exercien de mestres d’obres, però si que dirigien tallers i lideraven equips. Tot i que on apareix un nombre més elevat de dones son en les tasques de transport i subministrament de materials. La tendència, però, no millorà en els segles següents, no obstant es donaren els primers reconeixements amb la francesa Katherine Briconnet (1494-1526) o l’anglesa Lady Elizabeth Wilbraham (1632-1705).

 

Finlàndia va ser el primer país que va permetre l’accés de les dones als estudis vinculats a la construcció, no obstant, necessitaven un permís especial per graduar-se. La primera dona en graduar-se a l’Institut Politècnic de Helsinki va ser Signe Hornborg l’any 1890 amb una formació tecnològica. Uns anys després, al 1902 Julia Morgan es convertia en la primera dona del món titulada en arquitectura, havent cursat els estudis a l’Escola de Belles Arts de París. A Espanya, Elvira de Azúa Gruart fou la primera dona en col·legiar-se com a aparelladora. Va ser al Col·legi d’Aparelladors de Barcelona, l’any 1933. La va seguir, Matilde Ucelay qui és llicencià l’any 1936 a l’Escola d’Arquitectura de la Universitat de Madrid. L’empenta d’aquestes dones i les que seguiren, obrí un important camí, dins d’un sector tradicionalment dominat pels homes.

 

Avui dia, la construcció és un sector dinàmic i en constant creixement que compta amb una important presència de dones. Les quals representen el 20,76% de les col·legiacions en Arquitectura Tècnica i Enginyeria de l’Edificació. Un increment que ha augmentat més del 13% en 20 anys. Tot i que la bretxa de gènere en quan a la inserció laboral segueix força desigual, tal i com mostren les darreres dades de la “Encuesta de Población Activa”, poc a poc les dones van prenent força en el seu posicionament dins del sector de l’Arquitectura tècnica. Iniciatives com Women can build afavoreixen aquests petits grans canvis, doncs treballen per l’elaboració d’una sèrie de mesures de formació i sensibilització per aconseguir que el sector sigui més igualitari.

 

Els temps han canviat, i ara les dones tenen presència en tots els perfils professionals de la construcció, ocupant qualsevol de les posicions que tradicionalment havien ocupat els homes. No obstant, som conscients que hi ha un llarg camí per acabar de trencar els estereotips i prejudicis que encara es veuen a peu d’obra. A nivell universitari, el nombre d’alumnes no deixa de créixer i un clar exemple el veiem amb les dades de l’Escola Universitària d’Arquitectura Tècnica de la Universidad de La Coruña, doncs el curs passat es van matricular 29 alumnes, dels quals 19 eren dones. Aquestes dades son encoratjadores. Representen un canvi de mentalitat, representen noves generacions de dones arquitectes tècniques que lluiten i lluitaran per construir nous reptes sota una realitat amb condicions més equitatives. Amb uns estudis que les prepararan per un gran nombre de sortides professionals, a partir de les quals construiran els seus futurs.

Back To Top