skip to Main Content

SOSTENIBILITAT

No podem parlar del futur de la professió sense parlar de sostenibilitat i d’eficiència energètica. L’arquitecte tècnic és clau per garantir que els edificis tinguin un impacte ambiental mínim, doncs es tracta d’un professional amb un domini de principi a fi del procés de construcció.

 

Millorar l’eficiència energètica dels edificis és també millorar la qualitat de vida de les persones, que es veuen enormement beneficiades per la disminució de la contaminació, la millora del seu habitatge i per què no dir-ho, també econòmicament. Cada vegada més, les edificacions incorporen fonts d’energia renovables, materials sostenibles i els recursos naturals que ofereix l’entorn.

 

Construir edificis eficientment energètics és totalment necessari. Les edificacions produeixen fins a un 40% de CO2. La Unió Europea ja està prenent decisions sobre el tema i en les seves directives ja estipula que tots els edificis públics hauran de ser nZEB, o el que és el mateix tenir un consum energètic gairebé nul.
En els propers anys, l’aposta per la sostenibilitat només anirà a més i serà l’aparellador qui introdueixi aquests criteris mediambientals a les edificacions.

 

Així doncs, el futur professional de l’arquitectura tècnica ha d’encaminar-se cap a una arquitectura sostenible, tenint en compte l’impacte d’un edifici durant tot el seu cicle de vida, des de la seva construcció, passant pel seu ús i enderrocament final. Parant també especial atenció als recursos que s’utilitzaran, els consums d’aigua i energia dels propis usuaris i finalment, als residus que generarà l’edifici en el moment que s’enderroqui.

Back To Top