skip to Main Content
Saps Que La UE Ha Fixat Una Quota Del 32% En Fonts D’energia Renovables?

Saps que la UE ha fixat una quota del 32% en fonts d’energia renovables?

Després d’intenses negociacions, els països membres de la Unió Europea van acordar fixar al 32% el percentatge d’energia renovable total que la Unió Europea haurà de consumir al 2030. Una xifra que obligarà a tots els estats membres a seguir apostant per les energies renovables, la rehabilitació sostenible i la implementació de panells solars en les edificacions.

Dins d’aquest acord també s’inclouen plans de desenvolupament per impulsar les fonts d’energia renovables a les zones d’Europa que més depenen del carbó i dels combustibles fòssils. A més, la taxa d’eficiència energètica per a aquest any haurà de ser del 32,6 %.

Amb aquesta aposta decisiva cap a les energies renovables, els arquitectes tècnics hauran d’intervenir per incorporar plaques solars i altres fonts d’energia netes a les edificacions. I és que una altra de les novetats és que el text incorpora la possibilitat que l’usuari pugui tenir dret a ser autoconsumidor, és a dir a instal·lar un panell solar o un molí eòlic per generar electricitat, fins i tot amb la possibilitat de vendre l’energia sobrant a la xarxa elèctrica i a valor de mercat.

Si no hi ha canvis d’última hora, aquesta normativa entrarà en vigor al 2021, quan els països tindran sis mesos de marge per adaptar les normatives estatals.

Aquesta nova regulació també és una proposta interessant per a les comunitats de veïns, que podran encarregar una instal·lació de panells solars de manera que tots els veïns puguin beneficiar-se de la producció i de l’estalvi a la factura energètica.

En definitiva, l’aposta cap a la sostenibilitat de la Unió Europea és ferma, i serà l’arquitecte tècnic qui participarà en aquests canvis, aconseguint que les edificacions cada vegada siguin més sostenibles. Si vols liderar aquest procés, estudia els graus que t’habiliten per exercir la professió.

Back To Top