skip to Main Content
Els Tres Pilars De L’Arquitectura Tècnica: Sostenibilitat, Rehabilitació I Tecnologia

Els tres pilars de l’Arquitectura Tècnica: sostenibilitat, rehabilitació i tecnologia

La sostenibilitat, la rehabilitació i les noves tecnologies marquen el present i futur de la professió de l’arquitecte tècnic, que ja està veient com aquests tres conceptes estan revolucionant completament la manera que tenim d’entendre el sector de la construcció.

En ser una professió que evoluciona constantment, s’ha vist enormement beneficiada per noves tecnologies i metodologies, com per exemple el Building Information Modeling (BIM), que permet veure en tres dimensions tots els elements d’un procés d’edificació per poder extreure informació d’una manera més ràpida, o l’Internet of Things (IoT), dispositius intel·ligents connectats a internet que automatitzen els nostres domicilis.

No podem parlar del futur de la professió sense parlar de la sostenibilitat i l’eficiència energètica. L’arquitecte tècnic és clau per garantir que els edificis tinguin un impacte ambiental mínim, doncs es tracta d’un professional amb un domini de principi a fi del procés de construcció.

Per reduir aquesta petjada, en els últims anys ha cobrat molt protagonisme la rehabilitació d’edificis. A Europa, les edificacions existents són cada vegada més antigues i cal recordar que els edificis són els responsables de fins al 40% de les emissions de CO2. Per aquest motiu cada vegada és més important la rehabilitació, que busca garantir la màxima sostenibilitat possible, emprant materials respectuosos amb l’entorn i el medi ambient.

En aquest sentit, és important destacar també, que l’arquitecte tècnic és el professional expert en els materials de construcció, capaç d’identificar i seleccionar els millors productes per a l’edificació.

Estudiant els diferents graus que t’habiliten per exercir legalment la professió de l’arquitecte tècnic participaràs activament en la construcció de les ciutats del futur. Tots els estudis comparteixen les mateixes característiques: una formació especialitzada i de qualitat que et convertirà en tot un expert en el procés de l’edificació, ja que seràs és l’únic professional que intervé en totes les etapes d’aquest procés, des de la concepció inicial d’un projecte fins a la rehabilitació.

Back To Top