skip to Main Content
Les Noves Construccions Hauran De Complir Requisits D’eficiència Energètica Més Exigents

Les noves construccions hauran de complir requisits d’eficiència energètica més exigents

Aquest mes de desembre el Govern va aprovar una modificació del Codi Tècnic d’Edificació que condicionarà determinant les pròximes construccions a Espanya. El canvi es realitzarà mitjançant un decret que es publicarà pròximament en el BOE.

 

Aquest nou reglament té com a objectiu reduir el 40% de consum d’energia que produeixen els edificis, a més d’alinear-se a les iniciatives legislatives respecte a l’estalvi d’energia i a les energies procedents de fonts renovables. Aquest decret es va aprovar després d’un estricte procés d’audiència, informació pública i participació dels sectors pertinents.

 

El Consell General de l’Arquitectura Tècnica (CGATE) ha expressat que la rebaixa de l’energia primària no renovable que consumeixen els edificis ha de ser una prioritat. Aquest concepte es refereix l’energia no renovable que pot consumir a l’any un edifici per proveir calefacció, refrigeració i aigua calenta sanitària.

 

És un repte ambiciós, perquè s’estableix un requisit de consum més baix, amb l’alta possibilitat que en algunes zones s’hagin de posar bombes de calor. Així doncs, la nova norma descriu les prestacions que un edifici ha d’oferir en matèria energètica i que repercutiran en les solucions tècniques que s’adoptin en construir. Des del CGATE també s’apunta que aquests canvis precisaran un període d’adaptació d’uns sis mesos.

 

Fins a mitjans de 2020, segons aquestes previsions, no es començaran a sol·licitar permisos d’edificació conforme a la nova normativa. Fins a 2022, aleshores, no arribaran al mercat les primeres edificacions que compliran amb l’estalvi energètic decretat.

 

Així mateix, cal assenyalar que s’ha incorporat una altra modificació afegint una secció al Document Bàsic de Salubritat, que estableix normes de seguretat bàsiques per a la protecció de perills derivats a l’exposició a radiacions ionitzants. En concret, es tracta de mesures d’impermeabilització per garantir l‘aïllament del gas radó en els edificis.

Back To Top