skip to Main Content
“Lean Construction”, Un Mètode Ideat Per Facilitar La Planificació De Les Obres De Construcció

“Lean Construction”, un mètode ideat per facilitar la planificació de les obres de construcció

El “Lean Construction” és una metodologia pensada per facilitar la planificació de les obres de construcció, potenciant el treball col·laboratiu entre tots els agents que intervenen i millorant els procediments. Amb l’objectiu d’oferir una eina per conèixer i aplicar les tècniques associades a aquest mètode, el Consell General de l’Arquitectura Tècnica d’Espanya (CGATE) ha editat la guia “Lean Construction i la planificació col·laborativa. Metodologia del Last Planner System”.

Escrita per Juan Felipe Pons Achell i Iván Rubio Pérez, la guia se centra en aquesta nova forma d’entendre la gestió de projectes de disseny i construcció que actualment ja és una realitat a Espanya. Segons els autors, “el disseny amb criteris de sostenibilitat cada vegada més exigents, l’encariment i l’escassetat d’algunes matèries primeres, els cada vegada més urgents terminis de lliurament i la demanda d’edificis d’altes prestacions fa que la indústria necessiti el suport de noves formes de gestió empresarial basades en Lean”.

L’obra del CGATE vol demostrar als professionals que hi ha una manera de planificar i gestionar un projecte i una obra de construcció més eficient amb menys pèrdues i menys costos, més qualitat i seguretat i garantia dels terminis de lliurament. La guia dona a conèixer pas a pas una metodologia amb la qual els agents intervinents en l’obra tenen un major control sobre el que passa en cada moment, podent prendre millors decisions en etapes més primerenques.

 

La filosofia Lean, juntament amb altres avenços del sector, ha suposat per a tots els arquitectes tècnics una eina de suport per a resoldre els contratemps tan comuns en obra, reduint-los fins a, pràcticament, la seva eliminació.

La inclusió de la metodologia Last Planner System (LPS) suposa també guanyar temps que es pot destinar a altres tasques més productives i que aporten més valor de producte a l’usuari final.

Aquest llibre, que convida a la planificació col·laborativa de tots els agents del sector amb l’objectiu comú de convertir els edificis en un producte plenament fiable i d’alta qualitat, està disponible per descarregar a la pàgina web del CGATE. És el primer d’una sèrie de cinc obres que s’aniran publicant de forma gradual al llarg dels propers mesos.

Back To Top