skip to Main Content
L’arquitectura Tècnica Aconsegueix El 74% D’inserció Laboral Per Als Seus Graduats

L’arquitectura tècnica aconsegueix el 74% d’inserció laboral per als seus graduats

La inserció laboral dels universitaris és una dada de gran valor per als estudiants que valoren cursar determinats estudis: com més alt és aquest índex, més confiança genera en els joves encaminar el seu futur cap a un sector que satisfà la demanda de professionals.

 

Si dividim la carreres professionals en cinc branques d’ensenyament (arts i humanitats, ciències socials i jurídiques, ciències, enginyeries i arquitectura, ciències de la salut), el 78% dels egressats en alguna titulació associada a enginyeria i arquitectura presenten una inserció laboral superior a la mitjana, segons un informe publicat pel Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats.

 

Concretament, la taxa d’afiliació a la seguretat social d’aquells egressats en Arquitectura Tècnica en 2013-2014, que van ser preguntats en 2018, és de 74,4%. Aquestes dades confirmen que la titulació continua sent una opció atractiva i interessant per al futur professional dels estudiants.

 

Les disciplines de ciències de la salut també presenten un bon índex d’inserció. No obstant això, en el cas de les ciències socials i les humanitats, el 80% i el 86% dels seus egressats, respectivament, tenen una inserció laboral inferior a la mitjana.

 

Els resultats d’inserció laboral que ofereix aquest estudi s’ajusten a les necessitats de la societat. A mesura que aquesta va evolucionant, la demanda de determinats treballadors qualificats va augmentant.

 

La recerca, el desenvolupament tecnològic i el procés de desenvolupament i rehabilitació de les ciutats és vital per al progrés econòmic i social. Els graduats en Arquitectura Tècnica encapçalen els perfils professionals més demandats en la nostra societat per donar resposta als grans reptes que estan per venir. Les ciutats del futur ja s’estan construint.

Back To Top