skip to Main Content
Facility Manager

Facility Manager

Un dels perfils professionals que creix amb força en l’àmbit de l’arquitectura tècnica és el del Facility Manager, un professional versàtil que aconsegueix rendibilitzar qualsevol edifici i reduir els costos.

Actualment, es tracta d’un professional present en els grans complexos empresarials, a la banca, entitats financeres, empreses del sector públic i privat … Però, a poc a poc s’anirà estenent; doncs, la seva tasca és fonamental per rendibilitzar qualsevol tipus d’edifici o empresa. Però, quines són les seves principals funcions.

La gestió de serveis. El Facility Manager s’encarrega de mantenir operatiu l’edifici amb el manteniment de sistemes com climatització, gas, electricitat o aigua. I per altra banda, la gestió dels serveis no relacionats amb l’edifici; sinó amb els usuaris: seguretat, prevenció de riscos laborals, serveis de neteja, càtering, jardineria, etc. En aquest tipus de gestions, haurà de responsabilitzar, també de les incidències i de les peticions dels usuaris.

  • La gestió d’espais i entorns de treball. Amb l’objectiu de proveir un adequat i optimitzat ús de l’espai interior, amb la planificació d’espais, gestió immobiliària, programació dels canvis de distribució, etc. També, s’engloben en aquest apartat, les funcions de gestió relacionades amb la supervisió i gestió de projectes a realitzar en un edifici com: els trasllats, renovacions, entre altres aspectes.
  • La gestió de la sostenibilitat. Gestió del medi ambient, tenint en compte els procediments i les normes específiques de l’empresa. Formen part d’aquest tipus d’activitats: el desenvolupament d’una política mediambiental, l’aplicació de sistemes de control energètic de l’edifici com el Energy Management System (EMS), la gestió energètica i la gestió de residus. Per tant, milloren la sostenibilitat de l’organització i de l’eficiència de les activitats i els processos de gestió d’immobles.
  • El manteniment de l’edifici. El Facility Manager és el responsable del correcte funcionament dels serveis, però també, de la seva conservació i manteniment. Actualment, els sistemes de control remot o la utilització de noves metodologies com el BIM faciliten la tasca diària d’aquest professional, permetent que garanteixi un bon manteniment de totes les instal·lacions i serveis dels edificis, encarregant-se també de la gestió legal i el compliment normatiu (normativa d’incendis, legionel·la, etc.).

 

Back To Top