skip to Main Content
El Perfil Professional Del Mes: Tècnic De Qualitat I Medi Ambient

El perfil professional del mes: Tècnic de Qualitat i Medi Ambient

Les empreses necessiten cada vegada més professionals que siguin capaços d’assignar responsabilitats i formalitzar registres per mostrar el funcionament del sistema de tercers de gestió de qualitat i gestió ambiental.

 

Per aquest motiu, la figura del Tècnic de Qualitat i Medi Ambient és imprescindible per aconseguir els objectius de qualsevol empresa. Algunes de les funcions que poden desenvolupar són: implantar i desenvolupar sistemes de gestió integrats en les empreses; planificar, programar, documentar, implantar i gestionar els Sistemes de Qualitat basats en normes ISO 9000, ISO 14000; integrar els sistemes de gestió de qualitat i medi ambient; o aconseguir un estalvi de costos de gestió i la certificació si escau.

 

El grau d’Arquitectura Tècnica i Edificació concedeix als estudiants un gran nombre de sortides professionals, entre les quals destaca Tècnic de Qualitat i Medi Ambient. El futur del sector de la construcció està enfocat indubtablement en la sostenibilitat, en la protecció del medi ambient i en la reducció dels agents contaminants. Els professionals capaços de contribuir en aquest gran repte tenen una carrera professional assegurada.

Back To Top