skip to Main Content
El Perfil Professional Del Mes: Tècnic De Capçalera

El perfil professional del mes: Tècnic de capçalera

L’arquitecte tècnic és un professional que destaca per la seva versatilitat i l’àmplia varietat de sortides laborals que ofereix al sector de l’edificació i la construcció.

 

Una de les professions que pot desenvolupar l’arquitecte tècnic té relació amb el manteniment d’edificis. Per la seva complexitat tècnica, hi ha operacions que és convenient que es resolguin per part de professionals qualificats per garantir el bon funcionament del comportament de l’edifici a llarg termini. L’arquitecte tècnic assessora i inspecciona a les comunitats de veïns en tot allò relatiu a la seva estructura, instal·lacions o seguretat, entre d’altres aspectes.

 

És l’encarregat de gestionar el Llibre de Manteniment de l’edifici, de realitzar les inspeccions necessàries a l’immoble, d’aportar les millors solucions per a problemes que puguin sorgir (esquerdes, despreniments, humitats, etc.), realitzar obres i reformes, redacció de projectes etc. així com millorar en general l’habitabilitat i confortabilitat dels residents a la comunitat.

 

S’aconsella que totes les comunitats de propietaris comptin amb un tècnic de capçalera per qüestions legals però també per seguretat i estalvi.

 

Les úniques formacions universitàries que et permeten exercir la professió de tècnic de capçalera expert en manteniment d’edificis són les que t’habiliten per exercir la professió de l’arquitecte tècnic. En aquest enllaç trobaràs les 24 universitats que imparteixen els estudis.

 

Back To Top