skip to Main Content
El Perfil Professional Del Mes: Tècnic/a De Control De Qualitat De Materials

El perfil professional del mes: Tècnic/a de control de qualitat de materials

Qualsevol obra o edificació té establert un nivell concret de qualitat dels materials. En relació a aquests paràmetres, primerament es realitza un control de qualitat dels materials que exigirà el seguiment oportú amb la finalitat de garantir que es compleixen les qualitats establertes.

 

El Tècnic de control de qualitat dels materials, com a professional que treballa conjuntament amb el Director/a d’Execució d’Obra, té la funció de realitzar el seguiment del programa de control de la qualitat i verificar el seu compliment.

 

Entre altres tasques, podem destacar:

  • Col·laboració amb el/la Director/a d’Execució d’obra per realitzar el programa de control de qualitat dels materials i notificació dels resultats del seguiment.

  • Seguiment de control de qualitat dels diferents processos constructius.

  • Sol·licitud de proves i assajos, així com recopilació de la documentació relacionada.

  • Control de resultats i documentar el seguiment.

  • Avisos de possibles desviacions.

El grau d’Arquitectura Tècnica i Edificació s’ofereix a 23 universitats espanyoles. L’ampli ventall de sortides professionals respon directament a les múltiples opcions d’especialització d’aquests estudis.

Back To Top