skip to Main Content
El Perfil Professional Del Mes: Taxador Immobiliari

El perfil professional del mes: taxador immobiliari

Una taxació és la valoració d’un bé, seguint uns criteris prèviament establerts i metodologia. Les taxacions estan subjectes a una normativa legal. Les més habituals són: taxació de pisos, valoracions de cases, taxació de finques i taxacions judicials o hipotecàries. 

 

Segons l’objectiu per al que es vol obtenir el preu de l’immoble, es pot recórrer a una valoració o a una taxació. Normalment sol·liciten valoracions o taxacions clients particulars, societats i administradors. Les diferències entre aquestes dues modalitats són les següents: 

  • Valoració: és l’obtenció del valor de béns immobles susceptibles de transferir la seva propietat per qualsevol dels mitjans legals establerts, seguint una metodologia concreta. Normalment es fan valoracions per fixar o estimar un preu de cara a llibres comptables, determinar un patrimoni, etc. 
  • Taxació: fixar oficialment el preu màxim o mínim d’un immoble. Es recorre a una taxació quan es desitja obtenir el valor real del mercat, bé per utilitzar l’immoble com a garantia hipotecària, per al repartiment d’una herència, etc. 

 

Es pot valorar o taxar qualsevol tipus de propietat immobiliària: habitatges (cases, pisos, xalets, etc), locals comercials, edificis, trasters, places d’aparcament, terrenys o solars (urbans o rústics). Al fer la valoració o taxació s’haurà de tenir en compte diferents aspectes que, encara que poden variar segons el tipus de propietat, vindrien a ser els següents:

  • Superfície: metres quadrats i distribució. 
  • Estat: conservació, reformes i qualitat de les reformes. 
  • Ubicació: segons la ubicació el preu és diferent, encara que tingui les mateixes característiques. El taxador té en compte la situació geogràfica, la proximitat a zones d’oci o conflictives, la proximitat de serveis bàsics com escoles, centre de salut o supermercats, etc. 
  • Estat de l’edifici: si està rehabilitat, si té ascensor, estat de la façana, de les zones comunes i de les instal·lacions.
  • Orientació, ventilació i finestres: orientació de l’habitatge en funció de el lloc en el qual es troba, llum natural i vistes. També es té en compte la qualitat de les finestres quant a si proporcionen un bon aïllament enfront de sorolls exteriors i també com a protector del fred i de la calor. 

Taxador immobiliari és una de les diferents sortides professionals a les que podràs accedir com a arquitecte tècnic. A Espanya pots cursar els estudis en 23 universitats, les quals ofereixen una oferta de fins a cinc graus diferents.

Back To Top