skip to Main Content
El Perfil Professional Del Mes: Safety Manager

El perfil professional del mes: Safety Manager

El Safety Manager és una figura professional en el sector de la construcció que té la funció d’establir les necessitats que s’han de satisfer a les diferents obres de construcció que promou la seva empresa.

 

Podem dir que el Safety Manager aplica a cadascuna de les fases de l’obra un conjunt de procediments i eines enfocades al control i seguiment total de la Gestió de Seguretat i Salut (Precalificació, Mètodes de Treball Segur, Gestió de Deficiències a l’Obra, Inducció, etc.).

 

Aquesta labor concedeix una cobertura plena de les responsabilitats del Promotor i la Gerència davant qualsevol incident que es pugui produir al llarg del projecte.

 

Així doncs, aquest perfil professional forma part del projecte totalment, actuant com a integrant de l’Equip de Gerència del Projecte. Cuida els interessos i objectius del Promotor, a més de realitzar un seguiment exhaustiu tant al Coordinador de Seguretat i Salut en Fase d’Execució (CSSFE) com als Contractistes.

 

Vols conèixer més sortides professionals del grau d’Arquitectura Tècnica i Edificació? Clica aquí.

Back To Top