skip to Main Content
El Perfil Professional Del Mes: Perit Judicial

El perfil professional del mes: Perit judicial

Un Perit judicial és aquella persona que, sent experta en una matèria determinada, il·lustra al Magistrat en aquesta matèria. Per això, un perit judicial pot ser un metge si el procés judicial està relacionat amb la medicina o un arquitecte tècnic si està relacionat amb la construcció, i així amb moltes altres especialitats.

 

Per tant, l’arquitecte tècnic com a pèrit judicial no sols és expert en la construcció, sinó també en el seu àmbit legal. Sent capaç de identificar, analitzar, avaluar i quantificar problemes constructius i danys vinculats a immobles. Es pot trobar amb casos com defectes en la construcció, incompliment de normatives, accidents, etc. És a dir, situacions que poden donar lloc a indemnitzacions econòmiques. 

Existeixen dos tipus de perits, els nombrats judicialment i els proposats per una o ambdues parts (i també acceptats pel jutge). Ambdós exerceixen la mateixa influència en un judici. La seva tasca és analitzar un fet concret i contrastar-lo amb la seva faceta jurídica. 

Entre els informes més comuns que pot presentar un arquitecte tècnic es troben els següents:

  • Informe per determinar l’origen de patologies. 
  • Dictamen pericial per a definir tècnica i econòmicament les obres de reparació de patologies. 
  • Peritatge per a determinar qüestions tècniques o econòmiques en contractes,  pressupostos, factures o certificacions. 
  • Prova pericial per a tasar danys ocasionats per sinistres. 
  • Informe pericial per acreditar aptitud d’obres. 
  • Peritacions per comprovar el compliment de la normativa tècnica. 
  • Peritació per a determinar qüestions descriptives o superficials de finques, solars o vivendes. 

 

A Espanya pots formar-te com a Arquitecte Tècnic a 23 universitats. L’ampli ventall de sortides professionals respon a les diferents opcions d’especialització que ofereixen aquests estudis, entre elles la de perit judicial que us acabem de donar a conèixer.

Back To Top