skip to Main Content
El Perfil Professional Del Mes: Oficial O Cap De Bombers

El perfil professional del mes: Oficial o cap de bombers

Si li preguntes a un nen o nena què vol ser de gran, hi ha molts probabilitats que et respongui que vol ser bomber o bombera. El que la majoria no sap és que la professió que millor et prepara per se oficial o cap de bombers és la del grau en arquitectura tècnica i edificació.

 

La versatilitat de l’arquitecte tècnic i les múltiples sortides laborals que contempla inclouen la de ser un dels més de 2.000 oficials e bombers o un dels 54 caps de bombers que hi ha a Espanya.

 

Oficialment, per ser cap de servei o oficial de bombers a Espanya s’ha de tenir un grau en Arquitectura Tècnica, Arquitectura o Enginyeria. La formació en arquitectura tècnica és en qualsevol cas la que ofereix una preparació més ajustada a les necessitats d’aquestes posicions tècniques de servei claus per a la seguretat de la ciutadania i a les quals s’accedeix per oposició.

 

El coneixement tècnic i normatiu dels arquitectes tècnics els avala. També el seu control de totes les fases de la construcció d’un edifici, fet que els facilita el poder treballar en tasques de prevenció o extinció d’incendis.

 

Les formacions universitàries que et permeten exercir la professió d’oficial o cap de bombers són les que t’habiliten per exercir la professió de l’arquitecte tècnic.

 

En aquest enllaç trobaràs les 24 universitats que imparteixen els estudis.

Back To Top