skip to Main Content
El Perfil Professional Del Mes: Gestor D’Actius Immobiliaris

El perfil professional del mes: Gestor d’Actius Immobiliaris

La situació actual de el sector de la construcció reclama professionals amb una preparació més tècnica i amb coneixements multidisciplinaris en el sector de l’edificació, per poder oferir solucions innovadores i creatives. L’Arquitecte Tècnic, com a professional del sector pot especialitzar-se en diferents àmbits de treball, donant lloc a un important nombre de perfils professionals

 

L’Arquitecte Tècnic com a Gestor d’Actius Immobiliaris, principalment dirigeix ​​els seus serveis a empreses, entitats financeres, fons o family offices. Entre els serveis més comuns es troben els següents: 

  • Serveis legals i jurídics sobre l’adquisició o la venda de béns immobles. 
  • Assistència tècnica per a la contractació d’obres. 
  • Dictàmens, valoracions d’obres i peritatges d’obra pública. 
  • Tasques d’inscripció de titularitat dels béns als quals aspira una companyia o un tercer. 
  • Regularització d’impostos o altres compromisos similars que hagin estat adquirits per part de les companyies a posseir la titularitat d’un bé immoble. 
  • Valoració d’immobles a través d’un estudi de cada un dels actius immobiliaris que vulguin comprar-se o vendre. 
  • Negociació, gestió o intermediació en conflictes en què estigui pel mig un o diversos béns immobiliaris. 

 

Formar-se com Arquitecte Tècnic és mirar cap al futur, és apostar per una professió polifacètica que evoluciona constantment gràcies al fet que està molt lligada als avenços tecnològics que es van produint en el sector. Pel que constantment sorgeix l’oportunitat de formar-se en nous models de treball, noves tecnologies, tècniques i eines que milloren el dia a dia de la professió. 

 

A Espanya pots formar-te com Arquitecte Tècnic en 23 universitats, a través de cinc graus: Grau en Arquitectura Tècnica, Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació, Grau en Ciència i Tecnologia de l’Edificació, Grau en Enginyeria de l’Edificació, Grau en Edificació.

 

  

Back To Top