skip to Main Content
El Perfil Professional Del Mes: Director D’Execució De L’Obra

El perfil professional del mes: Director d’Execució de l’Obra

El Director d’Execució de l’Obra (DEO) defineix les responsabilitats de cada agent de l’edificació. Entre d’altres responsabilitats, verifica els productes de construcció que s’utilitzaran, estableix proves, dirigeix l’execució material i elabora les certificacions parcials.

 

La figura del DEO pot variar considerablement en funció del projecte. La seva principal tasca és representar al promotor, juntament amb l’arquitecte, davant el constructor, i cerciorar-se que aquest últim compleix les condicions preestablertes del contracte, així com assegurar-se que la factura de cada mes que el promotor paga al constructor és conforme al treball desenvolupat durant aquest període.

 

Què et sembla aquesta sortida professional dels arquitectes tècnics? Si estàs valorant cursar el Grau d’Arquitectura Tècnica i Edificació a alguna de les 23 universitats que es troben a Espanya, pots descobrir més perfils professionals propis d’aquests estudis aquí.

Back To Top