skip to Main Content
El Perfil Professional Del Mes: Construction Manager

El perfil professional del mes: Construction manager

Tot projecte de construcció, sigui públic o privat, requereix la gestió d’un Construction Manager. El seu servei és present al llarg de tot el procés i té per objectiu el control del termini, el cost i l’abast del projecte. És a dir, la supervisió i verificació de les diferents àrees del projecte. Fet que implica treballar conjuntament amb els tres actors principals: propietari/promotor, director d’obra i constructor.
 
Entre les seves tasques destaquem:

· Supervisió i verificació de les diferents àrees de la gestió de projectes

· Gestió de la contractació (materials, empreses industrials, professionals, etc.)

· Gestió dels costos y del temps

· Disseny i anàlisi de viabilitat

· Identificació i gestió de riscos

· Control tècnic i de qualitat
 
El grau d’Arquitectura Tècnica i Edificació té un gran nombre de sortides professionals dins el sector de la construcció. A més a més és una professió que evoluciona constantment, doncs el sector incorpora dia a dia innovacions tecnològiques que permeten millorar els resultats. Una de les metodologies que utilitza el Construction Manager i que també involucra altres perfils és el BIM, que permet definir i desenvolupar els projectes constructius des d’una perspectiva global i integrada. Això permet que es tingui en tot moment present la totalitat del projecte, des dels primers esbossos fins el seu llançament.
 
El grau d’Arquitectura Tècnica i Edificació s’imparteix a 23 universitats diferents de 13 Comunitats Autònomes d’Espanya, descobreix-les al següent enllaç.

Back To Top