skip to Main Content
El Perfil Professional Del Mes: Certificador Energètic

El perfil professional del mes: Certificador Energètic

El certificat energètic és imprescindible per llogar o vendre un immoble. És un distintiu recognoscible i objectiu que informa sobre el seu consum energètic i sobre les seves emissions de CO2.
 
Aquest certificat és obligatori a Espanya des de l’1 de juny de 2013 per posar en lloguer o en venda un immoble. La certificació energètica d’edificis només pot validar-se amb la signatura d’un arquitecte, un aparellador/arquitecte tècnic o un enginyer, perquè són els únics professionals amb titulacions acadèmiques que permeten actuar com a certificadors energètics.
 
Així doncs, un Certificador Energètic s’encarrega de visitar i recollir dades de l’immoble, aplicar el procediment de qualificació i estudiar i avaluar les propostes de millora de qualificació i altres tasques similars.
 
Els arquitectes tècnics tenen al seu abast un gran nombre de sortides professionals, entre elles la de Certificador Energètic. En aquest enllaç trobaràs 23 universitats que imparteixen aquests estudis a Espanya i que et donaran accés a una formació universitària que et permetrà exercir la professió d’arquitecte tècnic.

Back To Top