skip to Main Content
El Perfil Professional Del Mes: Cap De Producció

El perfil professional del mes: Cap de Producció

El Cap de Producció dirigeix i coordina els recursos productius d’una obra complint determinats estàndard de qualitat, seguretat i costos. Cada empresa o projecte té el seu propi esquema jeràrquic, però, en principi, depèn de la direcció tècnica.

 

Té dependència del cap d’obra i dels tècnics que s’encarreguen de la gestió, seguretat i salut. Normalment, representa a les empreses davant les administracions públiques i té competències per contractar personal d’obra, materials o industrials.

 

Entre altres funcions, el Cap de Producció contracta personal; realitza seguiment de l’execució de l’obra i de les actes emeses; controla els diferents pressupostos; participa en el comitè d’adjudicacions; participa en les revisions salarials; supervisa procediments i criteris de contractació i compres, etc.

 

El grau d’Arquitectura Tècnica i Edificació es pot cursar a 23 universitats diferents. Les sortides professionals que té són múltiples, entre les quals trobem el Cap de Producció. Troba aquí més perfils professionals i decideix-te per un grau de present i de futur.

Back To Top