skip to Main Content
El Perfil Professional Del Mes: BIM Manager

El perfil professional del mes: BIM Manager

L’arquitecte tècnic destaca per la seva versatilitat i per l’enorme varietat de sortides laborals que pot desenvolupar, incorporant també noves figures que van apareixent gràcies a les noves tecnologies aplicades al sector de la construcció. Un d’aquests perfils és el BIM Manager.

 


El BIM Manager és un professional del sector de la construcció que s’encarrega principalment de gestionar el procés edificatori amb la metodologia BIM. Es tracta d’un perfil professional d’alta responsabilitat ja que intervé en totes les etapes del cicle d’edificació.

 


La metodologia BIM està revolucionant per complet la manera d’entendre el procés edificatori. Tots els actors que intervenen tenen la possibilitat de visualitzar en temps real i en tres dimensions tots i cadascun dels components de l’edifici, detectant possibles errors i reduint tant costos com temps de construcció.

 


A causa de la seva importància en qualsevol obra, aquest professional no només ha de dominar a la perfecció el programari informàtic de referència BIM (Redit, Navisworks) sinó que també ha de tenir habilitats com un fort lideratge o unes bones habilitats comunicatives, per coordinar a tots els equips i aconseguir que tots els agents compleixin amb els estàndards estipulats.

 


Moltes administracions públiques ja estan exigint que tots els projectes de construcció d’edificis públics siguin edificats amb metodologia BIM. Això ha provocat que la figura del BIM Manager sigui encara més important i ja sigui un fix en la majoria de companyies del sector de la construcció.

 


Gràcies a la seva capacitat de reinvenció, l’arquitecte tècnic ha trobat una altra sortida professional molt ben valorada en el sector.

 

En el següent enllaç trobareu una llista totes les oportunitats professionals.

Back To Top