skip to Main Content
El Perfil Professional Del Mes: Auditor Tècnic

El perfil professional del mes: Auditor Tècnic

Les sortides professionals de l’arquitecte tècnic són múltiples i variades. Algunes d’elles no són especialitats úniques, ja que les poden realitzar d’altres professions, però no per això són menys interessants o habituals per l’arquitecte tècnic. És el cas de la figura de l’auditor tècnic que habitualment s’ocupa de diferents obres simultàniament.

 

La seva missió és realitzar auditories tècniques de projectes i d’execució d’obra, auditories de sistemes de gestió de qualitat i/o medi ambient, auditories de plans de prevenció de riscos laborals i la seva gestió o auditories energètiques.

 

Entre les seves tasques destaca la de mirar i constatar in situ que els aspectes avaluats en l’auditoria s’estan realitzant de conformitat amb el que s’indica en un projecte.

 

En cas de detectar alguna irregularitat o detectar que no s’està realitzant segons els paràmetres definits, informa de la correcció corresponent i / o realitza una reserva tècnica o informe que avisa a la companyia asseguradora sobre la irregularitat.

 

També elabora els informes de seguiment de l’execució i l’informe final de conclusions.

 

Una de les formacions universitàries que et permeten exercir la professió d’auditor tècnic són les que t’habiliten per exercir la professió d’arquitecte tècnic. En aquest enllaç trobaràs les 23 universitats que imparteixen els estudis a Espanya.

Back To Top