skip to Main Content
El Perfil Professional Del Mes: El Cap D’Obra

El Perfil Professional del Mes: el Cap d’Obra

Una de les característiques principals de la professió de l’arquitecte tècnic és la seva versatilitat i l’àmplia varietat de sortides laborals que ofereix. Gràcies a la formació dels diferents graus que habiliten per exercir la professió, poden realitzar tasques de gran responsabilitat en el procés d’edificació. Avui us presentem un d’aquests perfils: el Cap d’Obra.

El cap d’obra és aquell professional que planifica, organitza, dirigeix, controla i avalua qualsevol procés de construcció, des del moment del seu planejament i concepció fins al final. A més de garantir que el treball sigui executat de manera eficient i segura, els caps d’obra també són els responsables de dirigir els equips i gestionar permisos i llicències que siguin requerides.

El més freqüent és que un Cap d’Obra sigui un arquitecte tècnic amb bastants anys d’experiència en sector, ja que necessita d’un ampli coneixement de totes i cadascuna de les etapes del procés constructiu. D’aquesta manera, el perfil d’un cap d’obra competent ha de reunir les següents qualitats:

  • Lideratge i ànima de ‘líder’ per motivar i orientar a tots els equips que intervinguin en una obra.
  • Habilitats comunicatives per transmetre tots els detalls.
  • Capacitat analítica i pensament lògic.
  • Enfocat a l’obtenció de resultats amb una actitud positiva i proactiva.
  • Gran capacitat d’organització i atenció pels detalls.

Les úniques formacions universitàries que et permeten exercir la professió de cap d’obra són les que t’habiliten per exercir la professió de l’arquitecte tècnic. Al següent enllaç trobaràs les 24 universitats que imparteixen els estudis.

 

 

Back To Top