skip to Main Content

SOBRE ELS ESTUDIS

Per poder exercir professionalment com a Arquitecte Tècnic es necessita un títol universitari. Es tracta d’una professió regulada i com a tal l’estudiant ha de superar el Pla d’Estudis per poder exercir professionalment.

 

La Llei d’Ordenació de l’Edificació 38/1999 de 05 de novembre (LLOE), atorga a l’arquitecte tècnic atribucions que impliquen un reconeixement d’independència, diferència i autonomia respecte a altres professionals intervinents en el procés constructiu, així com la seva intervenció obligatòria.

 

Es tracta d’uns estudis que t’asseguren un futur en el camp de la construcció, l’arquitectura i l’urbanisme. La formació universitària et permetrà viure una professió molt polifacètica que t’obrirà un ventall d’oportunitats laborals en què especialitzar-se.

 

Un arquitecte tècnic és tan versàtil com a imprescindible, ja que, en un projecte de construcció, exerceix funcions crucials i de màxima responsabilitat. És el director d’execució de les obres, i com a tal, dirigeix i controla tot el que es fa. Com a professional d’alt rang, les grans decisions de l’execució de l’obra passen per les seves mans.

 

El futur de la professió passa per tres pilars principals: la sostenibilitat, les noves tecnologies i la rehabilitació.

 

El treball d’arquitecte tècnic evoluciona constantment gràcies a que està molt lligat a les novetats tecnològiques que es van produint en el sector. Aquest fet es converteix en una oportunitat constant de formar-se en nous models de treball, noves tecnologies, tècniques i eines que milloren el dia a dia de la professió.

 

A més, és un ofici compromès amb el medi ambient i que des de fa temps vetlla per unes edificacions sostenibles. De fet, l’arquitecte tècnic és una peça clau en aquest aspecte perquè les ciutats i els seus edificis són responsables del 41% de les emissions de CO2.

 

Mitjançant la rehabilitació és possible reduir aquesta petjada i millorar la qualitat de vida de les persones.

Back To Top