skip to Main Content
Desenvolupen Una Façana Per Obtenir Edificis De Consum Energètic Gairebé Nul

Desenvolupen una façana per obtenir edificis de consum energètic gairebé nul

Actualment el 84% dels edificis a Espanya són energèticament ineficients, segons un estudi realitzat per l’aliança de companyies per l’eficiència energètica en els edificis Euro ACE.

Segons dades de l’Institut per la Diversificació i Estalvi de l’Energia (IDAE), els blocs d’habitatges i serveis consumeixen a Espanya un 30,4% de l’energia i dos terços del consum energètic dels edificis es dedica a la calefacció, refrigeració i ventilació.

El projecte europeu d’investigació Bresaer, liderat per la multinacional espanyola Acciona, està desenvolupant una façana intel·ligent amb l’objectiu de rehabilitar energèticament edificis per convertir-los en habitatges i oficines de consum energètic gairebé nul.

El projecte contempla el desenvolupament d’un nou tipus d’envoltant, que es superposarà a les façanes i cobertes dels edificis que es rehabilitin. Aquest recobriment estarà format de diferents mòduls prefabricats que s’adaptaran a les condicions de l’edifici (climatologia, usos, orientació, ombres …).

A més, es dotarà aquesta façana de sistemes d’Intel·ligència Artificial i Internet de les Coses de manera que cadascun dels elements modulars de la façana s’adaptin en temps real als usos de l’immoble i a les condicions meteorològiques externes.

L’objectiu final és transformat l’edifici rehabilitat en un edifici de consum gairebé zero mitjançant la reducció de la demanda de calefacció i refrigeració en un 30%, l’augment de la contribució solar tèrmica per a climatització en un 35% i la cobertura del 15% de la demanda elèctrica amb fotovoltaica. Així, la recuperació de la inversió en la rehabilitació s’estima en 7 anys.

Les noves generacions d’arquitectes tècnics seran els responsables d’implementar aquestes noves tècniques amb l’objectiu de contribuir a la sostenibilitat dels edificis. Si tu també vols millorar les edificacions del futur, estudia els graus que t’habiliten per exercir la professió de l’arquitecte tècnic.

Back To Top