skip to Main Content
Com Mesurar La Sostenibilitat D’un Edifici?

Com mesurar la sostenibilitat d’un edifici?

La iniciativa financera de les Nacions Unides per al medi ambient (United Nations Environment Finance Initiative-UNEP FI) treballa amb més de 240 institucions financeres incloent bancs, asseguradores i inversors per promoure les finances sostenibles. Des de fa temps en el sector de l’edificació hi ha la necessitat de recopilar i analitzar una varietat de dades, especialment en referència a estimacions econòmiques i riscos financers. En aquest sentit, la UNEP FI ha realitzat un informe que posa les bases de les mètriques a tenir en compte per categoritzar una edificació com a sostenible i proporciona un marc per a un sistema de gestió de la sostenibilitat d’una edificació. Aquest pot ser utilitzat com un mitjà per complir amb les responsabilitats ambientals, socials i legislatives, alhora que assegura la qualitat general i del procés constructiu.

L’informe de la UNEP FI, ​​també conegut com a informe Brundtland, determina que per mesurar la sostenibilitat d’una edificació s’han de tenir en compte la protecció i restauració del medi natural o de l’ecosistema; la protecció dels recursos naturals; la protecció de la salut humana i, sempre que sigui possible, la millora del benestar; la protecció i promoció dels valors socials i dels béns públics i la protecció dels béns de capital i materials. Portats a la pràctica, aquests cinc aspectes són complicats d’auditar de forma conjunta. La forma de mesura més habitual i demandada pel sector de l’edificació és l’auditoria energètica, on es calculen els consums finals derivats de l’ús d’un edifici a la recerca de la seva millora energètica i amb ella, una primera contribució a la sostenibilitat del parc d’edificis.

Les auditories energètiques repercuteixen directament en els cinc punts que marca l’informe per considerar una construcció sostenible. Tan important és la fase de l’anàlisi com la presa de mesures després de l’anàlisi, amb solucions d’equips i solucions d’alta eficiència.

Back To Top