skip to Main Content

Facility Manager

Un dels perfils professionals que creix amb força en l’àmbit de l’arquitectura tècnica és el del Facility Manager, un professional versàtil que aconsegueix rendibilitzar qualsevol edifici i reduir els costos. Actualment, es tracta d’un professional present en els grans complexos…

Read More
Back To Top