skip to Main Content

El perfil professional del mes: Cap d’Obra

El Cap d'Obra, a grans trets, s'encarrega de planificar, organitzar, dirigir, controlar i avaluar projectes de construcció des del moment de la seva concepció fins a la liquidació dels mateixos, atenent al temps d'execució, especificacions i pressupost. Així mateix també…

Llegir-ne més

El confinament ha posat en evidència la necessitat de millorar i corregir els habitatges

El confinament ens ha obligat a passar més hores a casa que mai, fent evident diferents necessitats, no només en els habitatges més antics, sinó també en els acabats de construir. I és que molts d'ells no tenen llum natural,…

Llegir-ne més

El perfil professional del mes: Gestor urbanístic

Els Serveis Tècnics Municipals de pràcticament tots els Ajuntaments d'Espanya estan integrats o compten amb Arquitectes Tècnics. La preparació acadèmica que ofereix la titulació faculta els graduats per informar expedients municipals en matèria de gestió i disciplina urbanística.   Per…

Llegir-ne més

La qualitat de l’ambient interior a les nostres cases en temps de confinament

L'actual situació generada per la COVID-19 ha alterat el nostre dia a dia, obligant a la població a romandre a casa molt més temps del que és habitual. Aquest fet fa que ara més que mai considerem encara més la…

Llegir-ne més
dona en l'arquitecura tècnica

Trencant estereotips: la dona arquitecta tècnica

D’una presència pràcticament anecdòtica, els darrers anys la dona s’ha posicionat amb força dins del sector de l'arquitectura tècnica Tot i que al llarg de la història la dona ha anat tenint presència en el sector de la construcció, sí…

Llegir-ne més

El perfil professional del mes: Construction manager

Tot projecte de construcció, sigui públic o privat, requereix la gestió d’un Construction Manager. El seu servei és present al llarg de tot el procés i té per objectiu el control del termini, el cost i l’abast del projecte. És…

Llegir-ne més

El perfil professional del mes: Cap d’Obra

El Cap d’Obra, a grans trets, s’encarrega de planificar, organitzar, dirigir, controlar i avaluar projectes de construcció des del moment de la seva concepció fins a la liquidació dels mateixos, atenent al temps d’execució, especificacions i pressupost. Així mateix també…

El perfil professional del mes: Gestor urbanístic

Els Serveis Tècnics Municipals de pràcticament tots els Ajuntaments d’Espanya estan integrats o compten amb Arquitectes Tècnics. La preparació acadèmica que ofereix la titulació faculta els graduats per informar expedients municipals en matèria de gestió i disciplina urbanística.   Per…

El perfil professional del mes: Construction manager

Tot projecte de construcció, sigui públic o privat, requereix la gestió d’un Construction Manager. El seu servei és present al llarg de tot el procés i té per objectiu el control del termini, el cost i l’abast del projecte. És…

El perfil professional del mes: Tècnic/a de control de qualitat de materials

Qualsevol obra o edificació té establert un nivell concret de qualitat dels materials. En relació a aquests paràmetres, primerament es realitza un control de qualitat dels materials que exigirà el seguiment oportú amb la finalitat de garantir que es compleixen…

El perfil professional del mes: Safety Manager

El Safety Manager és una figura professional en el sector de la construcció que té la funció d’establir les necessitats que s’han de satisfer a les diferents obres de construcció que promou la seva empresa.   Podem dir que el…

El perfil professional del mes: Cap de Producció

El Cap de Producció dirigeix i coordina els recursos productius d’una obra complint determinats estàndard de qualitat, seguretat i costos. Cada empresa o projecte té el seu propi esquema jeràrquic, però, en principi, depèn de la direcció tècnica.   Té…

El perfil professional del mes: Tècnic de Qualitat i Medi Ambient

Les empreses necessiten cada vegada més professionals que siguin capaços d’assignar responsabilitats i formalitzar registres per mostrar el funcionament del sistema de tercers de gestió de qualitat i gestió ambiental.   Per aquest motiu, la figura del Tècnic de Qualitat…

El perfil professional del mes: Director d’Execució de l’Obra

El Director d’Execució de l’Obra (DEO) defineix les responsabilitats de cada agent de l’edificació. Entre d’altres responsabilitats, verifica els productes de construcció que s’utilitzaran, estableix proves, dirigeix l’execució material i elabora les certificacions parcials.   La figura del DEO pot…

El perfil professional del mes: Property Manager

El servei de Property Management o administrador de propietats s’entén com l’operació, el control i la supervisió de béns arrels amb l’objectiu de produir la major rendibilitat possible.   La situació actual del mercat immobiliari ha creat la necessitat d’aquest…

El perfil professional del mes: Certificador Energètic

El certificat energètic és imprescindible per llogar o vendre un immoble. És un distintiu recognoscible i objectiu que informa sobre el seu consum energètic i sobre les seves emissions de CO2.   Aquest certificat és obligatori a Espanya des de…

Back To Top