skip to Main Content

Tres anys després d’haver obtingut el títol, un 93% dels graduats en estudis vinculats a Enginyeria i Arquitectura tenen feina

Recentment, l’Agència per la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya ha publicat els resultats de la 7a edició de l’estudi d’Inserció Laboral dels titulats universitaris. Un estudi que engloba totes les universitats catalanes (públiques i privades) i 39 centres adscrits.…

Llegir-ne més

El perfil professional del mes: Gestor d’Actius Immobiliaris

La situació actual de el sector de la construcció reclama professionals amb una preparació més tècnica i amb coneixements multidisciplinaris en el sector de l'edificació, per poder oferir solucions innovadores i creatives. L'Arquitecte Tècnic, com a professional del sector pot…

Llegir-ne més

Curs 2020-2021: consulta el calendari de matrícula de la teva universitat

Tot i que les dates de preinscripció i matrícula poden ser variables d'una universitat a una altra, el període de matrícula per a formar-se com Arquitecte Tècnic ha començat o està a punt de fer-ho. Per a que no et…

Llegir-ne més

El perfil professional del mes: taxador immobiliari

Una taxació és la valoració d'un bé, seguint uns criteris prèviament establerts i metodologia. Les taxacions estan subjectes a una normativa legal. Les més habituals són: taxació de pisos, valoracions de cases, taxació de finques i taxacions judicials o hipotecàries. …

Llegir-ne més

L’arquitecte tècnic a través de les seves intervencions pot millorar la vida de les persones

El paper de l'habitatge ha cobrat encara més importància aquests darrers mesos. L'arquitecte tècnic juga un paper fonamental en la ingent tasca de construir o reformar els espais quotidians en què vivim. El seu treball va més enllà d'abordar els…

Llegir-ne més

Preinscripcions obertes: el proper curs comença a construir el teu futur, forma’t com arquitecte tècnic

Ha arribat el moment de prendre una de les decisions més importants: decidir quina carrera universitària cursar. A Espanya, 8 de cada 10 estudiants de Batxillerat afirma no tenir clar què estudiar. L'oferta de graus supera els 2.700, als quals…

Llegir-ne més

El perfil professional del mes: Gestor d’Actius Immobiliaris

La situació actual de el sector de la construcció reclama professionals amb una preparació més tècnica i amb coneixements multidisciplinaris en el sector de l’edificació, per poder oferir solucions innovadores i creatives. L’Arquitecte Tècnic, com a professional del sector pot…

El perfil professional del mes: taxador immobiliari

Una taxació és la valoració d’un bé, seguint uns criteris prèviament establerts i metodologia. Les taxacions estan subjectes a una normativa legal. Les més habituals són: taxació de pisos, valoracions de cases, taxació de finques i taxacions judicials o hipotecàries. …

El perfil professional del mes: Perit judicial

Un Perit judicial és aquella persona que, sent experta en una matèria determinada, il·lustra al Magistrat en aquesta matèria. Per això, un perit judicial pot ser un metge si el procés judicial està relacionat amb la medicina o un arquitecte…

El perfil professional del mes: Cap d’Obra

El Cap d’Obra, a grans trets, s’encarrega de planificar, organitzar, dirigir, controlar i avaluar projectes de construcció des del moment de la seva concepció fins a la liquidació dels mateixos, atenent al temps d’execució, especificacions i pressupost. Així mateix també…

El perfil professional del mes: Gestor urbanístic

Els Serveis Tècnics Municipals de pràcticament tots els Ajuntaments d’Espanya estan integrats o compten amb Arquitectes Tècnics. La preparació acadèmica que ofereix la titulació faculta els graduats per informar expedients municipals en matèria de gestió i disciplina urbanística.   Per…

El perfil professional del mes: Construction manager

Tot projecte de construcció, sigui públic o privat, requereix la gestió d’un Construction Manager. El seu servei és present al llarg de tot el procés i té per objectiu el control del termini, el cost i l’abast del projecte. És…

El perfil professional del mes: Tècnic/a de control de qualitat de materials

Qualsevol obra o edificació té establert un nivell concret de qualitat dels materials. En relació a aquests paràmetres, primerament es realitza un control de qualitat dels materials que exigirà el seguiment oportú amb la finalitat de garantir que es compleixen…

El perfil professional del mes: Safety Manager

El Safety Manager és una figura professional en el sector de la construcció que té la funció d’establir les necessitats que s’han de satisfer a les diferents obres de construcció que promou la seva empresa.   Podem dir que el…

El perfil professional del mes: Cap de Producció

El Cap de Producció dirigeix i coordina els recursos productius d’una obra complint determinats estàndard de qualitat, seguretat i costos. Cada empresa o projecte té el seu propi esquema jeràrquic, però, en principi, depèn de la direcció tècnica.   Té…

El perfil professional del mes: Tècnic de Qualitat i Medi Ambient

Les empreses necessiten cada vegada més professionals que siguin capaços d’assignar responsabilitats i formalitzar registres per mostrar el funcionament del sistema de tercers de gestió de qualitat i gestió ambiental.   Per aquest motiu, la figura del Tècnic de Qualitat…

Back To Top