skip to Main Content
dona en l'arquitecura tècnica

Trencant estereotips: la dona arquitecta tècnica

D’una presència pràcticament anecdòtica, els darrers anys la dona s’ha posicionat amb força dins del sector de l'arquitectura tècnica Tot i que al llarg de la història la dona ha anat tenint presència en el sector de la construcció, sí…

Llegir-ne més

El perfil professional del mes: Construction manager

Tot projecte de construcció, sigui públic o privat, requereix la gestió d’un Construction Manager. El seu servei és present al llarg de tot el procés i té per objectiu el control del termini, el cost i l’abast del projecte. És…

Llegir-ne més
perfil professional del mes tècnic de control de qualitat de materials

El perfil professional del mes: Tècnic/a de control de qualitat de materials

Qualsevol obra o edificació té establert un nivell concret de qualitat dels materials. En relació a aquests paràmetres, primerament es realitza un control de qualitat dels materials que exigirà el seguiment oportú amb la finalitat de garantir que es compleixen…

Llegir-ne més

Les 7 claus per a la construcció d’edificis saludables

Alguna vegada has pensat la quantitat de temps que passem dins d'edificis? T'estalviem els càlculs: passem fins a un 90% del nostre temps de vida. Per tant, no pot existir cap discussió respecte a la gran repercussió dels edificis a…

Llegir-ne més

El perfil professional del mes: Safety Manager

El Safety Manager és una figura professional en el sector de la construcció que té la funció d'establir les necessitats que s'han de satisfer a les diferents obres de construcció que promou la seva empresa.   Podem dir que el…

Llegir-ne més

Les noves construccions hauran de complir requisits d’eficiència energètica més exigents

Aquest mes de desembre el Govern va aprovar una modificació del Codi Tècnic d'Edificació que condicionarà determinant les pròximes construccions a Espanya. El canvi es realitzarà mitjançant un decret que es publicarà pròximament en el BOE.   Aquest nou reglament…

Llegir-ne més

El perfil professional del mes: Construction manager

Tot projecte de construcció, sigui públic o privat, requereix la gestió d’un Construction Manager. El seu servei és present al llarg de tot el procés i té per objectiu el control del termini, el cost i l’abast del projecte. És…

El perfil professional del mes: Tècnic/a de control de qualitat de materials

Qualsevol obra o edificació té establert un nivell concret de qualitat dels materials. En relació a aquests paràmetres, primerament es realitza un control de qualitat dels materials que exigirà el seguiment oportú amb la finalitat de garantir que es compleixen…

El perfil professional del mes: Safety Manager

El Safety Manager és una figura professional en el sector de la construcció que té la funció d’establir les necessitats que s’han de satisfer a les diferents obres de construcció que promou la seva empresa.   Podem dir que el…

El perfil professional del mes: Cap de Producció

El Cap de Producció dirigeix i coordina els recursos productius d’una obra complint determinats estàndard de qualitat, seguretat i costos. Cada empresa o projecte té el seu propi esquema jeràrquic, però, en principi, depèn de la direcció tècnica.   Té…

El perfil professional del mes: Tècnic de Qualitat i Medi Ambient

Les empreses necessiten cada vegada més professionals que siguin capaços d’assignar responsabilitats i formalitzar registres per mostrar el funcionament del sistema de tercers de gestió de qualitat i gestió ambiental.   Per aquest motiu, la figura del Tècnic de Qualitat…

El perfil professional del mes: Director d’Execució de l’Obra

El Director d’Execució de l’Obra (DEO) defineix les responsabilitats de cada agent de l’edificació. Entre d’altres responsabilitats, verifica els productes de construcció que s’utilitzaran, estableix proves, dirigeix l’execució material i elabora les certificacions parcials.   La figura del DEO pot…

El perfil professional del mes: Property Manager

El servei de Property Management o administrador de propietats s’entén com l’operació, el control i la supervisió de béns arrels amb l’objectiu de produir la major rendibilitat possible.   La situació actual del mercat immobiliari ha creat la necessitat d’aquest…

El perfil professional del mes: Certificador Energètic

El certificat energètic és imprescindible per llogar o vendre un immoble. És un distintiu recognoscible i objectiu que informa sobre el seu consum energètic i sobre les seves emissions de CO2.   Aquest certificat és obligatori a Espanya des de…

El perfil professional del mes: Auditor Tècnic

Les sortides professionals de l’arquitecte tècnic són múltiples i variades. Algunes d’elles no són especialitats úniques, ja que les poden realitzar d’altres professions, però no per això són menys interessants o habituals per l’arquitecte tècnic. És el cas de la…

El perfil professional del mes: Coordinador de Seguretat i Salut

Un arquitecte tècnic té múltiples sortides professionals al seu abast en finalitzar el grau. Una d’elles és la de Coordinador de Seguretat i Salut (CSS) en les fases d’elaboració i execució d’una obra de construcció en les quals es facin…

Back To Top