skip to Main Content

Les 7 claus per a la construcció d’edificis saludables

Alguna vegada has pensat la quantitat de temps que passem dins d'edificis? T'estalviem els càlculs: passem fins a un 90% del nostre temps de vida. Per tant, no pot existir cap discussió respecte a la gran repercussió dels edificis a…

Llegir-ne més

El perfil professional del mes: Safety Manager

El Safety Manager és una figura professional en el sector de la construcció que té la funció d'establir les necessitats que s'han de satisfer a les diferents obres de construcció que promou la seva empresa.   Podem dir que el…

Llegir-ne més

Les noves construccions hauran de complir requisits d’eficiència energètica més exigents

Aquest mes de desembre el Govern va aprovar una modificació del Codi Tècnic d'Edificació que condicionarà determinant les pròximes construccions a Espanya. El canvi es realitzarà mitjançant un decret que es publicarà pròximament en el BOE.   Aquest nou reglament…

Llegir-ne més

El perfil professional del mes: Cap de Producció

El Cap de Producció dirigeix i coordina els recursos productius d'una obra complint determinats estàndard de qualitat, seguretat i costos. Cada empresa o projecte té el seu propi esquema jeràrquic, però, en principi, depèn de la direcció tècnica.   Té…

Llegir-ne més

L’arquitectura tècnica aconsegueix el 74% d’inserció laboral per als seus graduats

La inserció laboral dels universitaris és una dada de gran valor per als estudiants que valoren cursar determinats estudis: com més alt és aquest índex, més confiança genera en els joves encaminar el seu futur cap a un sector que…

Llegir-ne més

El perfil professional del mes: Tècnic de Qualitat i Medi Ambient

Les empreses necessiten cada vegada més professionals que siguin capaços d'assignar responsabilitats i formalitzar registres per mostrar el funcionament del sistema de tercers de gestió de qualitat i gestió ambiental.   Per aquest motiu, la figura del Tècnic de Qualitat…

Llegir-ne més

El perfil professional del mes: Safety Manager

El Safety Manager és una figura professional en el sector de la construcció que té la funció d’establir les necessitats que s’han de satisfer a les diferents obres de construcció que promou la seva empresa.   Podem dir que el…

El perfil professional del mes: Cap de Producció

El Cap de Producció dirigeix i coordina els recursos productius d’una obra complint determinats estàndard de qualitat, seguretat i costos. Cada empresa o projecte té el seu propi esquema jeràrquic, però, en principi, depèn de la direcció tècnica.   Té…

El perfil professional del mes: Tècnic de Qualitat i Medi Ambient

Les empreses necessiten cada vegada més professionals que siguin capaços d’assignar responsabilitats i formalitzar registres per mostrar el funcionament del sistema de tercers de gestió de qualitat i gestió ambiental.   Per aquest motiu, la figura del Tècnic de Qualitat…

El perfil professional del mes: Director d’Execució de l’Obra

El Director d’Execució de l’Obra (DEO) defineix les responsabilitats de cada agent de l’edificació. Entre d’altres responsabilitats, verifica els productes de construcció que s’utilitzaran, estableix proves, dirigeix l’execució material i elabora les certificacions parcials.   La figura del DEO pot…

El perfil professional del mes: Property Manager

El servei de Property Management o administrador de propietats s’entén com l’operació, el control i la supervisió de béns arrels amb l’objectiu de produir la major rendibilitat possible.   La situació actual del mercat immobiliari ha creat la necessitat d’aquest…

El perfil professional del mes: Certificador Energètic

El certificat energètic és imprescindible per llogar o vendre un immoble. És un distintiu recognoscible i objectiu que informa sobre el seu consum energètic i sobre les seves emissions de CO2.   Aquest certificat és obligatori a Espanya des de…

El perfil professional del mes: Auditor Tècnic

Les sortides professionals de l’arquitecte tècnic són múltiples i variades. Algunes d’elles no són especialitats úniques, ja que les poden realitzar d’altres professions, però no per això són menys interessants o habituals per l’arquitecte tècnic. És el cas de la…

El perfil professional del mes: Coordinador de Seguretat i Salut

Un arquitecte tècnic té múltiples sortides professionals al seu abast en finalitzar el grau. Una d’elles és la de Coordinador de Seguretat i Salut (CSS) en les fases d’elaboració i execució d’una obra de construcció en les quals es facin…

El perfil professional del mes: Oficial o cap de bombers

Si li preguntes a un nen o nena què vol ser de gran, hi ha molts probabilitats que et respongui que vol ser bomber o bombera. El que la majoria no sap és que la professió que millor et prepara…

El perfil professional del mes: Tècnic de capçalera

L’arquitecte tècnic és un professional que destaca per la seva versatilitat i l’àmplia varietat de sortides laborals que ofereix al sector de l’edificació i la construcció.   Una de les professions que pot desenvolupar l’arquitecte tècnic té relació amb el…

Back To Top