skip to Main Content
8 De Cada 10 Espanyols No Presten Atenció A La Sostenibilitat De L’edifici En Què Viuen

8 de cada 10 espanyols no presten atenció a la sostenibilitat de l’edifici en què viuen

Un estudi elaborat pel comparador d’assegurances Acierto conclou que 8 de cada 10 consumidors espanyols no tenen en compte si els productes que compren són ecològics o si l’habitatge en què viuen és sostenible o no.

De fet, els edificis espanyols porten des de l’entrada en vigor de la certificació energètica per a edificis -fa gairebé sis anys- suspenent en matèria mediambiental.

Tot i que el consumidor no li dóna massa importància a l’estalvi i confort que li pot suposar viure en un edifici sostenible, el 80% dels enquestats per Acierto afirma que tant els mateixos consumidors com l’administració i les empreses podrien tenir un paper més actiu en el compromís amb el medi ambient.

Els habitatges sostenibles poden suposar entre un 60% i un 80% d’estalvi energètic, amb ubicacions que permeten aprofitar al màxim l’energia natural, amb dissenys que deixen entrar llum natural, construïts amb materials ecològics i amb especial atenció als aïllaments. Alguns edificis fins i tot compten amb sistemes per reutilitzar l’aigua de la pluja.

La sostenibilitat és un dels pilars de present i de futur de l’edificació i en conseqüència de la professió d’arquitecte tècnic. A les 23 universitats que imparteixen el grau en arquitectura tècnica i edificació a Espanya et formaràs en noves tècniques i materials per garantir l’eficiència energètica i la sostenibilitat dels edificis.

Back To Top